Gửi Sứ Thần Họ Vương *

    
      Độc chiếm biển Đông muốn đã lâu
      Giở bao kế hiểm với mưu sâu
      Anh em "đầu lưỡi" toan giành lợi
      Đồng  chí "chót môi" tính hại nhau !
      Bốn tốt cố che...phường bán ngựa
      Chữ vàng gắng đậy...hội mua trâu !
      CỘNG ĐỒNG VẬN MỆNH-trò lừa đảo
      Độc chiếm biển Đông muốn đã lâu !


* Tin truyền thông ngày 03-11-2017: sứ thần họ Vương  gặp người lãnh đạo
cao nhất của đảng CSVN
       
                                  05-11-2017
                               Phạm Đức Quý