Apr 21, 2024

Thơ trào phúng

Vịnh Chợ Phiên Và Kẻ Cắp
Phạm Đức Quý * đăng lúc 10:55:30 AM, Oct 30, 2017 * Số lần xem: 1070

 


      Vịnh Chợ Phiên Và Kẻ Cắp

     
Chợ Đại đến phiên họp lại rồi
        Mấy ngày ồn ã quá đi thôi !
        Thịt dê lộn xộn chờ xem thủ *
        Thịt chó lao xao đợi thấy giồi !
        Hàng cá ồn ào trao cá sống
        Hàng tôm ầm ĩ đổi tôm tươi !
        Một đàn kẻ cắp nằm trong chợ
        Lấm lét tăm tia ** chỗ có mồi !

        Lấm lét tăm tia ** chỗ có mồi
        Sểnh ra một tý chúng liền moi !
        Miếng to miếng nhỏ đều vơ  nuốt
        Miếng héo miếng khô cũng vét xơi !
        Ỉ thế thượng thư còn tại vị
        Cậy quyền tể tướng vẫn đang ngôi
        Chúng vừa ăn cắp vừa ăn cướp
        Khốn khổ nơi dân có chợ trời !

* Thủ : đầu gia súc  bị giết thịt...
** Tăm tia (thgt) :lân la , tìm hiểu...(TĐTV Hoàng Phê CB trang 1151)

                                        29-10-2017
                          
           Phạm Đức Quý


 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.