May 27, 2024

Tập thơ

Mở Trang Hiếu Hạnh
Mặc Giang * đăng lúc 08:41:39 PM, Jun 26, 2010 * Số lần xem: 2876
Hình ảnh
#1

 
Tuyển tập Một - 10 bài

Mùa Vu Lan - năm Canh Dần 2010

Để hướng về Mùa Hiếu Hạnh Thiêng Liêng

Để tưởng nhớ công ơn Công Đức Sinh Thành .........

Để cùng nhau nhắc nhở Con Hiền Cháu Thảo

Để đền đáp trong muôn một công đức Cha Mẹ  

Và lễ tạ Thù Ân Bốn Ơn Trọng cưu mang.

Chúng tôi xin viết, cảm ơn quý vị đón nhận và phổ biến.

Trân trọng,

TNT Mặc Giang

macgiang@y7mail.com

 

01.  Mở Trang Hiếu Hạnh

02.  Thông Điệp Vu Lan

03.  Noi gương Đức Mục Kiền Liên

04.  Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên

05.  Hành trình Quê Mẹ

06.  Đi giữa lòng Đất Mẹ

07.  Đóa Hoa Hiếu Hạnh

08.  Hai sắc Bông Hồng

09.  Một Đóa Trắng Hồng

10.  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

 

Mở Trang Hiếu Hạnh

 

Rằng xưa, có Mục Kiền Liên

Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông

“Thiên nhãn”, “Thiên nhĩ” vô cùng

“Tha tâm”, “Thần túc” thỉ chung rõ ràng

“Túc mệnh”, “Lậu tận” vô can

Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về

Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề

Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay

Nghiệp báo khó tránh đọa đày

Có vay có trả mảy may không sờn

Ngẫm tình mẫu tử nào hơn

“Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”

Nhà không nóc, cột không cây

Làm sao con trẻ có ngày lớn lên

Công cha nghĩa mẹ đáp đền

Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này

Một Ân, còn khó trả thay

Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu

Suốt đời tận tụy cơ cầu

Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn

Ngàn năm chưa thấm sắt son

Muôn năm chưa cạn dấu mòn nghĩa ân

Chứ đâu tính tháng tính năm

Tính hơn tính thiệt nay thăm mai về

Đứa này miệng nói môi trề

Đứa kia lẩm bẩm não nề Song Thân

Đức Phật chỉ dạy ân cần

Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty

Đức Phật chỉ dạy chi ly

Làm con bất hiếu không gì tội hơn

Rằng xưa, Mục Tử ấn son

Tìm đường cứu Mẹ, lòng con mới đành

Dù cho vượt thấu trời xanh

Lao vào địa ngục tơ mành cho ra

Dù cho vạn thể thiên hà

Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu

Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu

Con đi tìm Mẹ dãi dầu ra sao

Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào

Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can

Núi cao đèo cả không màng

Sông sâu biển rộng không can hệ gì

Dù cho tận ngục A Tỳ

Hay Vô Gián ngục, chẳng suy suyển lòng

Dù con xuống biển tát sông

Lên non đội núi, vượt vòng sơn khê

Dù con vào cuối bờ mê

Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh

Quyết tìm cho được Mẹ mình

Tận mắt nhìn thấy bóng hình Mẫu thân

Rằng xưa, Mục Tử đền ân

Đền như thế ấy cổ kim mấy người

Mục Liên, chỉ một mà thôi

Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian

Một trong muôn pháp Đạo Vàng

Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân

Không những báo hiếu Song Thân

Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ

Cứu tế đến cả Tam Đồ

Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông

Siêu thăng chiến sĩ trận vong

Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù

Chết sông, chết biển, chết bờ

Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao

Chết trôi bốn biển ba đào

Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường

Chết vì tao loạn nhiểu nhương

Chết vì thống hận yêu thương não tình

Chết từ tấm bé sơ sinh

Chết trăm tuổi hạc thân hình xác xơ

Vu Lan Thắng Hội đều nhờ

Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang

Không còn « địa ngục », « Thiên đàng »

Không còn âm phủ, suối vàng điêu linh

Không còn có một chúng sinh

Trần lao nghiệp cảnh bặt hình mới thôi

Rằng xưa, Liên Tử một đời

Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương

Rằng xưa, Liên Tử chơn phương

Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ

Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ

Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông

Rằng xưa, Liên Tử một thân

Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền

Thuyền từ Bát Nhã thênh thênh

Ba đường sáu nẻo ai quên lối về

Về đây, bỉ ngạn đề huề

Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi

Về đây, Sen Quý lên ngôi

Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương

Về đây, lãng tử cùng đường

Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân

Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân

Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh

Chư Phật tam thế đăng trình

Mười phương ba cõi chúng sinh đều nhờ

Vu Lan Thắng Hội huyền cơ

Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi

Cảm ơn Mục Tử ai ơi

Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương

Cảm ơn Tôn Giả kính thương

Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân

Cảm ơn Tôn Giả cơ cần

Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu

Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu

Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi

Đạo Vàng là Đạo Từ Bi

Đạo Vàng là Đạo Vô Nghì thanh lương

Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương

Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên

Đạo Vàng là Đạo diệu huyền

Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy

« Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi

« Thiên thượng, thiên hạ », vô nghì Pháp Vương

Chúng con xin nguyện tỏ tường

Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian

Chúng con xin nhớ rõ ràng

Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương

Chúng con xin nguyện lên đường

Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài

Vu Lan Thắng Hội ai ơi

Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên

Vu Lan Thắng Hội linh thiêng

Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời

Chắp tay hàm tiếu hoa cười

Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân

Chắp tay ngưỡng phục thù ân

Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu

Chắp tay lễ tạ khấu đầu

Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà

Nam Mô Phật Tổ Thích Ca

Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai

Nam Mô Từ Phụ Ân Sư

Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành

Nam Mô Đức Phật Cha Lành

Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường

Nam Mô Đức Phật Pháp Vương

Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca

Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

macgiang@y7mail.com

 

Thông Điệp Vu Lan

 

Thắng Hội Vu Lan nhớ Mẹ hiền

Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên

Thanh trai lễ vật lòng tha thiết

Nguyện Đức Từ Bi cứu đảo huyền

 

Ngày xưa, Mục Tử xuống A Tỳ

Tìm Mẹ muôn vàn khó quá đi

Bao ải Ma Vương cùng ngạ quỷ

Khóc òa thấy Mẹ, vỡ sầu bi

 

Dâng cơm cho Mẹ, bốc thành than

Nước uống dâng lên, biến lửa hồng

Cũi sắt, hầm chông đày đọa Mẹ

Mục Liên cùng tử khóc như rông

 

Vội về ngưỡng bạch Đức Như Lai

Sự thể trầm kha thống khổ dài

Vừa Mẹ, vừa sinh linh vạn loại

Làm sao giải cứu khỏi tuyền đài

 

Đức Phật từ tôn tế độ ban

Giải bày, mở Thắng Hội Vu Lan

Thập phương Tam Bảo đồng gia bị

Chứ một mình Ông, đâu dễ dàng

 

Còn nay, thiết lễ Hội Vu Lan

Dễ quá, đơn sơ, thật nhẹ nhàng

Dâng tấm lòng thành, nguyện chí thiết

Mười phương Chư Phật nhủ từ ân

 

Có sao cúng vậy đừng cầu kỳ

Quan trọng, chân thành đúng lễ nghi

Gìn giữ thân tâm, sạch nghiệp báo

Phật cười hoan hỷ, đừng lo chi

 

Ta cứu sinh linh, độ vạn loài

Hằng hà sa số chúng sinh thôi

Trầm luân sáu nẻo, ba đường dữ

Phật ái chúng sinh, mẫu ái hoài

 

Hằng năm, mỗi Lễ Hội Vu Lan

Đệ tử trang nghiêm và nhẹ nhàng

Im lặng, nói năng, như chánh pháp

Ngày Rằm Tháng Bảy kết Đàn Tràng

 

Vu Lan, như mở Hội Liên Hoa

Bát Nhã thanh lương chuyển tới bờ

Biển khổ hồi đầu đăng bỉ ngạn

Hàm linh cửu hữu thoát trầm mê

 

Vu Lan, như mở Hội Liên Trì

Ao báu, sen vàng, ngát Đức Bi

Cửu phẩm đồng đăng, thơm giải thoát

Phật ân vô lượng, nói vô nghì

 

Vu Lan, như Mở Hội trần gian

Nhân thế bình tâm dưới Đạo Vàng

Phước huệ song tu tiêu nghiệp dĩ

Vượt qua thế giới của ba ngàn

 

Trung Nguyên Tháng Bảy Hội Vu Lan

Gìn giữ, truyền lưu mãi thế gian

Vận chuyển Ba Thừa dung Nhị Đế

Tam đồ, bát nạn, hết lầm than

 

Nào phải cứu riêng chỉ Mẹ hiền

Hiểu sai chánh pháp, Phật oan khiên

Phật đâu có nói, dành riêng Mẹ

Phật dạy : Vu Lan giải đảo huyền

 

Giải cứu chúng sinh nghiệp nặng nề

Vô minh nên mới ngập si mê

Ăn năn sám hối tiêu phiền lụy

Tịnh Độ hiện tiền, hết khổ nghe

 

Thông Điệp Vu Lan, đã được ban

Bảy hàng đệ tử hãy hân hoan

Chân thành đón nhận truyền lưu mãi

Thắng Hội Vu Lan rợp Đạo Vàng

 

Thông Điệp Vu Lan, đã được tuyên

Muôn đời gìn giữ thật an nhiên

Noi gương Hiếu Hạnh Mục Liên Tử

Công đức tròn đầy, chớ đảo điên

 

Thông Điệp Vu Lan, đã giải bày

Từ thời Đức Phật đến hôm nay

Ngàn sau cũng chẳng sai ly tất

Sen quý thơm hương tỏa bảo đài

 

Hàng hàng đệ tử chắp tay hoa

Nguyện Đức Từ Nghiêm ngự bửu tòa

Gia hộ chúng con đường Tứ Thánh

Và đường Bát Đạo phổ châu sa

 

Hàng hàng đệ tử chấp tay quỳ

Thông Điệp Vu Lan, diệu đức bi

Thắng Hội Vu Lan, diệu đức trí

Phật ân vô lượng, quả vô nghì.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

macgiang@y7mail.com

 

Noi gương Đức Mục Kiền Liên

            

Nam Mô Bồ Tát Mục Kiền Liên

Sáng soi con đường hiếu hạnh

Đáp đền công đức Mẹ Cha

Cũng vì con cháu oan gia

Đọa đày, lầm than, thống khổ

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Thập đại, thần thông đệ nhứt

Sau khi tu hành chứng đắc

Dõi soi, tìm kiếm Mẹ già

Không ngờ A Tỳ địa ngục

Thanh Đề đền tội can qua

Mẹ ơi Mẹ ơi ! Mẹ ơi Mẹ ơi !

Cơm đà đã biến thành than

Lòng con đau xót vô vàn

Hầm chông, còn thêm chảo lửa

Ruột cào, tim thắt, nát tan

Vội về bạch Phật Như Lai

Mẹ con thống khổ tuyền đài

Xin Ngài tầm phương giải cứu

Phật rằng, Pháp Hội Vu Lan

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Chúng con, nhất nhất noi gương

Đền ơn dưỡng dục song đường

Núi cao, sông sâu, biển cả

Công Cha nghĩa Mẹ, tình thương

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Chúng con, lớp lớp hàng hàng

Thành tâm thiết lễ đàn tràng

Nguyện Phật mười phương minh chứng

Cúng dường Pháp Hội Vu Lan

Cúng dường Pháp Hội Vu Lan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tháng 8-2006

TNT Mặc Giang

 

Xưng tán Tôn Giả Mục Kiền Liên

              (Thần thông đệ nhất)

 

Kính lạy Tôn Giả Mục Kiền Liên 

Ngài và Ngài Xá Lợi là hai vị đầu tiên

Phò hai bên tả hữu mỗi bước đi Từ Phụ

Trừ những khi lên đường hoằng giáo hóa duyên

 

Chính hai Ngài là bạn tuyệt thế thâm giao từ trước

Khi xuất gia là những bậc thượng thủ đứng đầu

Một Trí Tuệ, một Thần Thông, vô ngại, nhiệm mầu

Cùng gánh vác, cùng tuyên dương chánh pháp

 

Biến hóa vô biên vô cùng trong tích tắc

Trên thì lên đến cõi Phật Tự Tại Vương

Dưới thì thông đến địa ngục A Tỳ

Cảm hóa thế nhân, nhiếp phục tà ma, ác quỷ

 

Nhưng nghiệt ngã chánh tà, hai con đường đố kỵ

Xác thân Ngài đành tan nát banh thây

Dùng thần thông, có thể thoát phen này

Vì duyên nghiệp, có thân thì phải trả

 

Chữ vô thường, thế thôi, có chi lạ

Chữ chơn thường mới chơn đế thường chơn

Ngài vong thân vì chánh pháp hoằng dương

Tranh bất tuyệt, kính lạy Ngài Mục Liên Tôn Giả.

                         

Tháng 9-2006

TNT Mặc Giang

 

Hành trình Quê Mẹ

 

Ta thực hiện cuộc hành trình Quê Mẹ

Đi từ Cà Mau tới ải Nam Quan

Đi từ Trường Sơn cho tới biển Đông

Để thắm đượm mặn nồng tình non nghĩa nước

 

Thăm Cổ Loa, nhớ năm ngàn năm trước

Đức Hùng Vương sắc ấn dựng cơ đồ

Nước Văn Lang từ ngày ấy thắm tô

Dòng lịch sử chuyển trao từng thế hệ

 

Về Hà Nội, nhớ Thăng Long hoài cổ

Đất trời Nam lẫm liệt giống da vàng

Ba mươi sáu phố phường, bao vết tích âm vang

Khí Lạc Hồng xát xây hồn xâm, thực

 

Thăm Miền Trung, núi cao, biển rộng, đất hẹp

Cho địa linh, nhân kiệt, trí dũng thượng thừa

Phong sương tuế nguyệt, mưa dãi gió lùa

Để Cố Đô, kinh kỳ cùng sông Hương núi Ngự

 

Bóng thời gian, đâu là Châu Ô Châu Lý

Huyền Trân ơi, công chúa điệu ru « Hời »

Cảm ơn người, sao khuất, nhớ trăng soi

Bình Bắc, yên Nam, tận Cà Mau mở cõi

 

Vào Sài Gòn, nhớ ba trăm năm cũ

Gia Định Thành, trấn thủ vững biên cương

Ta bước chân đi, nhớ phố nhớ phường

Bóng thành đô vương chiều dài kỷ niệm

 

Bến Bạch Đằng sóng đêm buồn im tiếng

Đèn pha màu sương gió phủ đường đi

Quá khứ qua, ta muốn khép bờ mi

Đêm dài quá, nhìn trăng sao nhắn gởi

 

Vào Miền Nam, đất bạt ngàn, chim bay mỏi cánh

Cửu Long giang, chín cửa rạng trời đông

Đất chạy tới đâu, giáp lạch liền sông

Tới Cà Mau chuỗi dài ra biển cả

 

Dừng chân lại, thăm Hà Tiên, Rạch Giá

Cuộc hành trình xuyên đất mẹ thân yêu

Càng nhớ thương hai tiếng nhiễu điều

Và câu ca dao một giàn bầu bí

 

Miền Bắc, cái nôi thuở dựng cờ lập quốc

Miền Trung, vượt hoành sơn, vạn đại dung thân

Miền Nam, mảnh dư đồ chữ « S » tương lân

Là sông núi, là hồn thiêng dân tộc

 

Vật đổi sao dời, Việt Nam bất diệt

Núi lở cát bồi, đất nước thiên thu

Hỡi quê hương gấm vóc của ta ơi

Cao tiếng gọi cùng quê hương muôn thuở.

 

Tháng 3 – 2009

TNT Mặc Giang

 

Đi giữa lòng Đất Mẹ

 

Ta đi giữa lòng Đất Mẹ

Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ

Ngay từ cái thuở ban sơ

Thơm thơm đôi dòng sữa mẹ

 

Ta đi giữa lòng Đất Mẹ

Vẳng nghe tiếng hát bên sông

Mạ non xanh mởn ruộng đồng

Lúa vàng mơn man gió nắng

 

Ta đi giữa lòng Đất Mẹ

Vẳng nghe tác nước dưới trăng

Tiếng chày giã gạo đưa nhanh

Tình quê thơm hương đồng nội

 

Ta đi giữa lòng Đất Mẹ

Chim Hồng bay cuối trời quê

Chim Lạc bay xa chưa về

Trơ vơ nguồn xưa tổ ấm

 

Tiếng Mẹ thì thầm sâu lắng

Con tôi biền biệt nơi đâu

Tiếng Cha trầm ngâm nằng nặng

Cơ đồ bãi biển nương dâu

 

Trường Sơn bạc màu đỉnh núi

Biển Đông trắng dã trùng khơi

Bãi cát dập vùi gió bụi

Bờ lau xơ xác tơi bời

 

Ta đi giữa lòng Đất Mẹ

Vẳng nghe núi gọi nhớ rừng

Biển xa sông dài ngóng đợi

Gừng cay muối mặn rưng rưng

 

Ta đi giữa lòng Đất Mẹ

Đất Mẹ vỗ về ta đi

Bụi trần phong sương mấy độ

Trầm kha mưa gió kinh kỳ.

 

Tháng 4 – 2009 

TNT Mặc Giang

 

Đóa Hoa Hiếu Hạnh

 

Một bông hồng xin dâng Mẹ

Một bông hồng xin dâng Cha

Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu

Công Cha phải nhớ làm đầu

Nghĩa Mẹ phải nhớ là câu trau mình

Song Đường một đóa nguyên trinh

Không hoa nào cõi phù sinh sánh bằng

Công Cha nghĩa Mẹ nặng oằn

Đền ơn hiếu hạnh không ngằn mé đâu

Một bông hồng xin dâng Mẹ

Một bông hồng tưởng nhớ Cha

Không bông nào cõi ta bà

Thiêng liêng cao quý như hoa song đường

Mẹ, cho tiếng nói tình thương

Cha, cho nghị lực trên đường trần gian

Hoa hồng cho Mẹ em mang

Mỗi khi ấm lạnh dọc ngang đi về

Cho Cha, anh gánh sơn khê

Gánh sông gánh núi ước thề trĩu vai

Hoa hồng cho Mẹ em cài

Thương yêu dịu ngọt phương đài thơm hương

Cho Cha, anh bước lên đường

Dấn thân phụng hiến can trường không pha

Một bông hồng, nhờ đức Mẹ

Một bông hồng, nhờ ơn Cha

Đáp đền, không tiếng kêu ca

Hiếu hạnh, không tiếng xót xa so bì

Đừng để Mẹ ứa vành mi

Tóc Cha bạc trắng tư nghì vì ai

Chắp tay nâng đóa hoa cài

Con hiền cháu thảo kề vai chung lòng

Vườn hồng xin mãi trổ bông

Đóa hoa Hiếu Hạnh vun trồng tháng năm.

 

Tháng 8 – 2009

TNT Mặc Giang

 

Hai sắc Bông Hồng

 

Bông hồng cài áo nâng niu

Tình thương của mẹ yêu kiều ngàn sao

Bông trắng lành lạnh nao nao

Tìm hình bóng mẹ chiêm bao đêm dài

Bông hồng một đóa em cài

Mẹ hiền muôn thuở kết đài thiên thư

Bông trắng ngấn lệ đã dư

Mỗi khi nhớ lại mắt mờ hoen mi

Bông hồng diễm hạnh quá đi

Là cao quý nhất những gì trần gian

Bông trắng mây ngủ trên ngàn

Mây sa đỉnh núi mây choàng biển xa

Bông hồng nồng ấm mái nhà

Thơm thơm nếp một ngọt ngào ba hương

Bông trắng đếm bước vô thường

Hợp tan sóng vỗ trên đường phù sinh

Bông hồng một đóa xinh xinh

Bàn tay em nắm ấm tình mẫu thân

Bông trắng mưa Sở mây Tần

Giọt tan thôi nhé phù vân làm gì

Bông hồng hai sắc thầm thì

Màu hoa tự thể ai vì cho ai

Hồng thời nâng cánh hoa cài

Trắng thời áo đã sờn vai lâu rồi

Hồng thời mỉm nụ trên môi

Trắng thời băng lạnh suốt đời thế thôi.

 

Tháng 8 – 2009

TNT Mặc Giang

 

Một Đóa Trắng - Hồng

 

Một đóa trắng - hồng vạn mến thương

Cho ai còn diễm phúc nghiêm đường

Cho ai thấm lạnh thềm băng giá

Ân nghĩa sinh thành sao trả xong

 

Thân này con có nhớ ơn Cha

Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà

Đến cả cuộc đời, dày áo não

Trắng - hồng một đóa nghĩa sâu xa

 

Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương

Mái trắng của cha đẫm gió sương

Đeo đẳng cỗi cằn vì khổ nhọc

Cho con từng bước giữa muôn đường

 

Sinh, khó vô vàn, dưỡng, khó hơn

Đá kia, nước chảy còn hao mòn

Huống chi, thân thể của Cha Mẹ

Là thịt, là da, có biết không

 

Đừng để một mai hối hận lòng

Ngọn đèn vụt tắt, thế là xong

Trắng - hồng cài áo còn chi nữa

Mây trả phù vân, nước trả sông

 

Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng

Sâu hơn biển rộng, cao hơn non

Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc

Muôn một đáp đền chưa hẳn xong

 

Đừng cứ cân đo, đếm một hai

Đẩy đưa nặng nhẹ, chén khua hoài

Mẹ Cha sầu muộn, sao không biết

Đợi chết, lu loa, sương nắng mai

 

Tôi không dám viết cho em đâu

Cả chị lẫn anh cũng lớn rồi

Tôi viết cho tôi từ thuở ấy

Trắng hồng một đóa gởi thiên thu.

 

Tháng 8 – 2009

TNT Mặc Giang

 

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

 

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan

Khắp chốn thiền môn mở đạo tràng

Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục

Lời kinh tiếng kệ vọng ngân vang

 

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh nhớ thâm ân

Ân Mẹ, ân Cha, ân nghĩa nhân

Cộng lại, lũy thừa, thêm cấp số

May ra, đền đáp một muôn phần

 

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại thương thưong

Sinh tử băng ngang khuất nẻo đường

Hoa trắng đã mòn trên chiếc áo

Bờ mi nằng nặng Đấng Song Đường

 

Từ ấy, trong tôi hết đóa hồng

Nhìn người cài áo, thoáng xa trông

Đáp đền đâu nữa ân cha mẹ

Xin chắp tay hoa, chạnh nhớ lòng

 

Khói hương trầm tỏa nguyện chân thành

Chư Phật đồng giao cảm chứng minh

Tế độ bi lân tròn hiếu hạnh

Con hiền cháu thảo vẹn ân tình

 

Hết đóa hồng tươi, trắng cũng phai

Chắp tay xin nhận cánh hoa cài

Giọt khô khơi động vành mi khép

Xin hỏi thiên thu bóng đổ dài

 

Mừng ai diễm phúc đóa hoa hồng

Chia sẻ cùng ai hoa trắng bông

Không những trắng hồng trên chiếc áo

Mà thương nhớ mãi nghĩa thù ân

 

Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên

Thắng Hội Vu Lan giải đảo huyền

Cứu khổ hàm linh đăng bỉ ngạn

Sen vàng ao báu hóa hồng liên.

 

Tháng 8 – 2009

TNT Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.