Nov 30, 2023

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Ba Mươi Năm, Lịch Sử Trôi Dòng !
Mặc Giang * đăng lúc 08:26:02 AM, Mar 26, 2009 * Số lần xem: 2281
Hình ảnh
#1

 

Thơ Mặc Giang
Giọng ngâm: Thùy Dương


Track 4 - tho Mac Giang - ngm : Thuy Duong

 

Ba mươi năm một kiếp con người
Ba mươi năm vận nước nổi trôi
Ba mươi năm đau khổ một đời
Ba mươi năm không thuở nào nguôi

Ba mươi năm lịch sử trôi dòng
Ba mươi năm nào núi nào sông
Ba mươi năm lòng vẫn dặn lòng
Ba mươi năm mong vẫn chờ mong

Ba mươi năm non nước Ba Miền
Ba mươi năm nghiệt ngã oan khiên
Ba mươi năm thân thể hao mòn
Ba mươi năm hổ mặt Tổ Tiên

Ba mươi năm nào phố nào phường
Ba mươi năm trên khắp quê hương
Ba mươi năm bao nỗi đoạn trường
Ba mươi năm máu lệ tang thương

Ba mươi năm dòng giống da vàng
Ba mươi năm tổ quốc Việt Nam
Ba mươi năm thống khổ điêu tàn
Ba mươi năm sao vẫn lầm than

Ba mươi năm nhớ thuở huy hoàng
Ba mươi năm nhớ thuở bình mông
Ba mươi năm, rồi đó, vẫn còn
Ba mươi năm, sao nữa, còn vang.

Tháng 02-2005
Mặc Giang


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.