Jan 23, 2021

Thơ song ngữ

Vĩnh Biệt Người Thân - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 14, 2016
Tôi Đi Rồi - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 14, 2016
Mai Tôi Đi - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 07, 2016
Nụ Hôn Cho Đời - Lưu Hoài - Feb 14, 2016
Chúc Mừng Năm Mới - Trúc Thanh Tâm - Feb 05, 2016
Mua Xuan - SpringRain - Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Jun 20, 2015
Đứt Ruột & Deep Sorrow - Luân Tâm - May 27, 2015
Tôi Tìm Phật / In Search Of Buddha - Minh Ðức Triều Tâm Ảnh - Apr 10, 2015
Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui: - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Jan 10, 2015
Christmas Eve Prayers / Phỏng dịch : Nguyện cầu - Phan Đức Minh - Dec 17, 2014
My Mother - Phan Đức Minh - Nov 21, 2014
My Fatherland - Phan Đức Minh - Nov 20, 2014
ADIEU - Lưu Hoài - Nov 16, 2013
Nếu Anh Ấy Ngày Nào Trở Lại - Lưu Hoài - Oct 16, 2013
A Cassandre - Bản dịch của LƯU HOÀI - Pierre de Ronsard (1524-1585) - May 12, 2013
The Price Of Being A Mother / Lòng Mẹ Hy Sinh - Nguyễn Dương - May 11, 2013
Sơn Phòng Xuân Sự - Sầm Tham 岑參 (715-770) - Apr 26, 2013
Mưa trong lòng (thơ dịch) PAUL VERLAINE (1844-1896) - Billy Nguyen - Mar 19, 2013
Thu cảm (thơ dịch) Pensées d’Automne - Billy Nguyen - Mar 19, 2013
Vài bài thơ hay của Robert BurnsRobert Burns (Billy nguyen phóng dịch) - Billy Nguyen - Mar 17, 2013
Ảo Vọng - Billy Nguyen - Jan 11, 2013
Ngậm Ngùi - Billy Nguyen - Jan 06, 2013
Dừng Bước Bên Rừng Chiều Đông - Lê Minh Sơn - Dec 31, 2012
Cái Chết Của Tình Nhân thơ Charles Baudelaire - Billy Nguyen - Dec 26, 2012
Một bài thơ hay của Francis CARCOADIEU - Billy Nguyen - Dec 14, 2012