Jun 24, 2024

Thơ song ngữ

Ngày Tháng Tám
Song Linh - Thanh Thanh * đăng lúc 01:38:49 PM, Oct 02, 2020 * Số lần xem: 744

 

Ngày Tháng Tám

Ngày tháng tám mùa thu về rất lạ
Em mắt buồn theo cỏ lá heo may
Đường thở dài vàng nắng áng mây bay
Tình cúi mặt để sầu rêu nhánh lá
 
Ngày tháng tám mùa thu xanh biển cả
Cánh chim về hong ấm nụ môi hôn
Bài thơ yêu nhung nhớ lại gần hơn
Căn gác nhỏ mở lòng vui đất lạnh
 
Ngày tháng tám mùa thu vàng đất trắng
Tay em mềm gối mộng ngát trùng dương
Con sóng vỗ thềm trăng mòn vách đá
Gió thu về mây trắng đẹp trời hương
 
Ngày tháng tám mùa thu trùng xuống thấp
Đất khóc thầm tan vỡ mối tình hoa
Em nói dối ta buồn như muốn khóc
Con thuyền nào chở hết cõi lòng ta
 
Ngày tháng tám mùa thu về thêm tuổi
Đất mẹ nghèo mọc cánh vỗ trời hoang
Và tình ta từ đó cũng lang thang
Khi trước mặt cuộc đởi chưa đáp số
 
SONG LINH

 

A Day In August
 
That day in August, Autumn seemed so strange;
Your eyes grew sad like in grass blades a change.
The road sighed in the yellow cloudy sun,
Love faced down, anxiety got leaves moss dun.
 
Also a day in August, Autumn had been sea blue;
The birds had returned to warm their kiss due;
The romantic poem of each other helping take hold;
The small attic opening its heart on the land tho cold.
 
On that day in August, Fall had gilded the white earth;
Your soft arms as dreamy pillows in an ocean mirth;
Crashed by the waves in the moon the cliff worn;
The fall wind bringing back a clear perfumed morn.
 
Then, that day in August, Autumn sank abruptly low,
The ground silently cried, broken the love glow.
You lied to me so that I felt I wanted to weep,
No vessel could transport my soul in sorrow deep.
 
Yes, that day in August returned adding a year in age,
My poor maternal place grew wings to a wild stage;
And my love too since then got adrift dilution
While my immediate existence had not yet a solution.
 
 
Translation by THANH-THANH
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.