May 25, 2024

Tác giả

Omar Khayyám
Hình ảnh
Portrait of Khayyam at his Mausoleum in Neyshabur
#1
Omar Khayyam
#2
tiểu sử tác giả

Full name Omar Khayyám
Birth May 18, 1048
Death December 4, 1122
School/tradition Persian mathematics, Persian poetry, Persian philosophy
Main interests Poetry, Mathematics, Philosophy, Astronomy
Influenced by[hide]


Omar Khayyám (1042-1112) sinh ở thành phố Nisapure, miền Đông Iran. Ông là nhà khoa học lớn, trong các lĩnh vực Triết học, Toán học, Thiên văn học, và Khoáng sản học. Ông được vua nhiều nước mời đến làm việc, có rất nhiều tác phẩm quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Ông tiến hành một cuộc cải cách lớn về lịch, lập ra một hệ thống lịch mới, chính xác và khoa học hơn nhiều so với hệ thống lịch hiện có. Tuy nhiên, cuộc đời lưu lạc của ông cũng đầy nhưng năm tháng cay đắng. Vì những quan điểm chính trị, tôn giáo phản loạn, ông đã bị đày ải nhiều nơi, nhưng cuối cùng cũng về được thành phố quê hương và chết ở đó.

Về thơ thì di sản thơ văn của ông không lớn lắm chỉ khoảng 500 bài thơ Rubai(thơ bốn câu). Thơ của ông cũng li kì không kém. Cho mãi tới cuối thế kỉ 19, trước khi được người Châu Âu phát hiện, Omar Khayam hầu như chỉ biết đến như một người bác học lỗi lạc. Sau sự phát hiện đó, nghĩa là sau bản dịch của Fitzgerald(in năm 1859), Omar Khayam "đột nhiên" trở thành nhà thơ nước ngoài được yêu thích nhất ở Châu Âu, và Mĩ. Ở Anh, Pháp và Mĩ thi nhau mọc lên các quán rượu và câu lạc bộ những người tôn thờ...ma men mang tên ông, có nơi còn giữ được tới tận ngày nay.

Về thơ của ông hiện tại tôi có giữ khoảng 300 bài rubai, rất hay, và hay hay không là do ở bạn. Tuy nhiên đọc thơ của ông người đọc có thể cảm nhận được cái "thần" của ...rượu và cái "triết" của ...rượu.

Nguồn: http://svvn.ru/forum/view...4dae751468cd3955a19d8821c


1. Mấy dòng thơ yêu

487 bài rubaiyat - Quatrains

1. Phần 01 5. Phần 05 9. Phần 09
2. Phần 02 6. Phần 06 10. Phần 10
3. Phần 03 7. Phần 07
4. Phần 04 8. Phần 08

Thơ rubáiyát của Omar Khayyám - Rubáiyát of Omar Khayyám

1. Phần 1 2. Phần 2 3. Phần 3

Tất cả các bài của tác giả Omar Khayyám:

487 bài rubaiyat » Phần 01 - 02 (Tho SAY) - Thơ các nước ngoài - Sep 08, 2022
Rubáiyát of Omar Khayyám (phần III) - Thơ các nước ngoài - Sep 08, 2022
The Rubaiyat - By Omar Khayyám (bản dịch tiếng Anh) - Thơ song ngữ - Sep 08, 2022
487 bài rubaiyat » Phần 03 - 04 - Thơ các nước ngoài - Aug 16, 2008
487 bài rubaiyat » Phần 5 - 6 - 07 - Thơ các nước ngoài - Aug 16, 2008
487 bài rubaiyat - Quatrains (phần 8 - 9 - 10) (chưa có Nguyên Bản) nhạc The Ancient Ruby - Donald Walters - Thơ các nước ngoài - Aug 16, 2008
Rubáiyát of Omar Khayyám (phần I ) - Thơ các nước ngoài - Aug 16, 2008
Rubáiyát of Omar Khayyám (phần II) - Thơ các nước ngoài - Aug 16, 2008