Jun 24, 2024

Thơ song ngữ

Tiếng Hót Của Loài Chim Xứ Xa
Thanh Thanh * đăng lúc 02:01:27 AM, Sep 06, 2020 * Số lần xem: 800

 

Tiếng Hót Của Loài Chim Xứ Xa
 
Trời cao mênh mông      
Gió chiều lồng lộng
Ðàn chim bé bỏng           
Từ ở phương xa              
Giạt cánh phiêu bồng      
Ðáp xuống rặng cây        
Ði tìm tổ ấm.           
Chim cất tiếng hót          
Nhắn lại lời này:                             
         
“Có người thiếu phụ       
Ðã mấy mùa thu             
Bên bếp lửa hồng            
Mỏi mắt trông chồng      
Mong ngày đoàn tụ
Rồi lại mùa thu               
Thương người thiếu phụ
Héo hắt cõi lòng             
Bên bếp lửa hồng            
Bát cơm đơm nóng         
Vẫn đợi người chồng      
Trở về hội ngộ        
Dù mới hôm kia              
Ai cũng biết tin               
Chồng người thiếu phụ   
Ðã chịu tử hình               
Từ nơi tổ quốc!”             
 
Trời cao mênh mông      
Ðất liền biển rộng           
Một nén hương lòng       
Một vành trăng thu         
Thay vành khăn trắng     
Cho người thiếu phụ.      
                 
Nàng đã gặp chồng
Trong ánh lửa hồng
Trong hồn sông núi
Vị quốc vong thân          
Sống mãi ngàn thu.
                           
ÐÌNH DUY PHƯƠNG

 

A Migrant Bird's Song
      
The high sky is vast
The evening wind blows fast
There appears a young bird flight
From far sites out of sight
Drifting their wings over the seas
Alighting on a row of trees
Seeking for a snug nest
The birds begin to sing their best
Conveying this breath of life:
 
“There was a young wife
Through so many years
By the cooking fire shedding tears
In the tunnel longing for a light
With her husband to reunite
And then again one more year
For the pitiable woman to persevere
To eat her heart out in straits so dire
Beside the cooking fire
With the warm bowl of rice
Still awaiting her spouse so nice
To return to his wife to stay
Although just the other day
Everybody had already known
The husband her dear own
Had been executed by the evil band
Back in their native land!”
 
The sky is high and vast
Earth ever extends, seas ever last
A joss-stick heartily lit soon
A pale autumnal moon
In place of a white ribbon to mourn
The poor woman young forlorn
 
She has reunited with her lover
In the fire glow to recover
In the spirit of their native land
The national martyr so grand
In history to live forever…
 
Translation by THANH-THANH
Thanh-Thanh.com


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.