Apr 08, 2020

Thơ trào phúng

Lời Cuội Kính họa vui bài thơ Hỏi Trăng - Sông Cửu - Apr 01, 2018
Tặng con trai - Mai Phương - Feb 19, 2018
Khai Bút Mậu Tuất / 2018 - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Feb 17, 2018
Thơ Trào Phúng Ngày Tết - Nhiều Tác Giả - Feb 08, 2018
Đinh La Thăng & Bóng Đá - Nguyễn Khôi - Jan 24, 2018
Chúng Nó Cười - Phạm Đức Quý - Jan 21, 2018
Chúng Nó Khóc - Phạm Đức Quý - Jan 17, 2018
Gửi Trịnh Xuân Thanh - Phạm Đức Quý - Jan 08, 2018
Đua Nhau Xây Cổng Chào* - Phạm Đức Quý - Jan 03, 2018
Nỗi Lòng Của Quỷ (2) - Phạm Đức Quý - Dec 27, 2017
Khóc Cheo- chét- cu ( N.Ceausescu )(1) - Phạm Đức Quý - Dec 25, 2017
Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú - Thái Quốc Mưu - Dec 14, 2017
Cảm Tác (2) ( Nhân việc ĐLT bị bắt ) - Phạm Đức Quý - Dec 12, 2017
Đừng Lo Chuyện Viết Điếu Văn * - Phạm Đức Quý - Dec 01, 2017
Vịnh Sâu Và Rau - Phạm Đức Quý - Nov 30, 2017
Cáo Già Tự Sự /Nịnh Xằng/Góc Riêng/ Ngáo Lẫn Đù/ Trạng Cóc - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Nov 29, 2017
Tham Nhũng Tùm Lum Khắp Cả Rồi - Sỹ Bình - Nov 29, 2017
Thằng Ăn Năn Nhăn Răng - Sỹ Bình - Nov 29, 2017
Ruồi & Muỗi - Sỹ Bình - Nov 29, 2017
Biệt Quan & Quan Tổng Đốc Thành Đà - Phạm Đức Quý - Nov 29, 2017
Chức Trưởng - Mai Phương - Nov 15, 2017
Gửi Sứ Thần Họ Vương - Phạm Đức Quý - Nov 05, 2017
Biếng Lười Quen Tật - Sỹ Bình - Nov 01, 2017
Tình ảo (thơ vui: tặng những cuộc tình qua mạng) - Đặng Xuân Xuyến - Oct 30, 2017
Vịnh Chợ Phiên Và Kẻ Cắp - Phạm Đức Quý - Oct 30, 2017