Dec 01, 2023

Thơ trào phúng

Gửi Trịnh Xuân Thanh
Phạm Đức Quý * đăng lúc 09:46:56 PM, Jan 08, 2018 * Số lần xem: 1053
Hình ảnh
#1

 

 

          Gửi Trịnh Xuân Thanh

   
     Chú Trịnh Xuân Thanh sắp xử rồi
     Mau mau khai hết cả đi thôi
     Đâu nơi đụn bạc từng moi nuốt
     Nào chốn kho vàng đã móc xơi
     Mấy đứa ngựa trâu nhờ góp sức
     Bao con hổ báo dựa vào oai
     Ô thay , lọng đổi , bình xê dịch
     Hãy tỉnh đi Thanh , kẻo hết đời !

                               06-01-2018
                            Phạm Đức Quý   

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.