Quy Trình Mông Muội

Chúa tể khu rừng đang TRỎ NGÓN
Hội đồng miền núi đã GIƠ TAY
Trên trời chim chóc đành CÂM HỌNG
Dưới đất bầy đàn phải BÓ TAY
Ngựa, Lợn, Trâu, Bò buồn NHẮM MẮT
Trăn, Cầy, Hổ, Sói khoái RA TAY
Muôn loài súc vật đà THUA ĐẬM
Trăm họ gia cầm ắt TRẮNG TAY !

Tú A Còng, 24-6-2018


Quanh Chuyện Đặc Khu

Cái Luật biểu tình nợ mãi ru ?
Trưng cầu dân ý hoãn bao thu ?
Nhân quyền đích thực cần dân chủ
Pháp luật nghiêm minh tránh hỏa mù
Bịt mắt che tai đời cổ hủ
Mua danh bán chức phận phù du
Cầu vinh mại quốc nhằm ăn đủ
Vạn kiếp ô danh nhốt ngục tù !

Tú A Còng

*