Apr 25, 2024

Thơ trào phúng

Lo Khó Thu Hồi
Phạm Đức Quý * đăng lúc 05:54:52 PM, Jun 27, 2018 * Số lần xem: 1162

                          LO KHÓ THU HỒI...(*)


Thu làm sao cho được          ( Chuyện đã vài chục năm
Núi tiền chúng vét vơ             Báo có đăng rồi đó
thành biệt phủ , vi la               Về ông quan không nhỏ
Đã mang tên con cháu           Vụ đường dây năm trăm....)
Thành bạc vàng , châu báu    
Gửi ở tận trời Âu                     Thôi , thắt bụng , buộc lưng
Thành cổ phiếu , nhà lầu         Bù vào chỗ chúng cướp !
đầu tư bên Mỹ quốc !               "kiên tâm và vững bước"
                                                 Trên con đường đang đi
Thu làm sao cho hết                 Biết đâu một ngày kia
Những ruộng mật , bờ xôi         Sẽ tới miền cực lạc !
Của nông dân khắp nơi             Của cải nhiều như nác (**)
Cướp đoạt , phân lô bán !         Chẳng ai thèm tranh nhau !
Đã biến thành "dự án"               Bọn đầu ngựa mặt trâu
của nơi này , nơi kia                  Lũ cướp ngày , tham nhũng
Thành cổ phần , ăn chia            Sẽ đem tiền " tiến cúng "
Đúng quy trình , quy luật !          Cho nhân dân tiêu xài !

Thu làm sao cho được               Biết đâu một ngày mai
Khi chúng thành một dây           Chúng vô lò hết lượt !
Cùng  là "anh em' cả                  Lò tôn đang cháy rực 
Cùng một hội cướp ngày            Sẽ thiêu chúng ra tro !
Đã quen thói ăn dày                    Nhân dân không còn lo
Lắm mưu hèn kế bẩn                  Chuyện thu hồ tài sản
Chúng chẳng còn "ngớ ngẩn"     Mọi việc đã có đảng
Để  tài sản bị thu !                       "sáng suốt và anh minh"
                                                     Sẽ đưa cuộc "trường chinh"
Nếu chúng có đi tù                       Chống nhũng tham thắng lợi !
Cũng là tù "quý tộc"
Không thể nào so được                              27-6-2018
Với lũ tù thường dân !                             Phạm Đức Quý

(*) Báo DÂN TRÍ O. ngày 2-4-2018 đăng bài : "Lo khó thu hồi 630 tỉ từ ông Đinh La Thăng "....
(**) nác : nước ( phương ngữ )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.