Mar 20, 2023

Tác giả

Lê văn Thục

Lê văn Thục thucle24@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Lê văn Thục:

Mừng bạn già 50 năm tuổi Đảng - Đường thi Việt Nam - Mar 08, 2021
Thời 4.0 - Thơ trào phúng - Apr 28, 2018
Rượu Giang Hồ - Thơ cận đại VN - Dec 05, 2017
Lại Qua Bắc Ninh / Chiều Bắc Ninh - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2017
Không Ăn Thịt - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2017
Tranh ăn giữa đình - Thơ trào phúng - May 04, 2017
Nâng cốc ngày tết (*) - Thơ mới hiện đại VN - May 04, 2017
Em Người Thái Thọ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2015
Trở Về - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2015
Chọi Gà Ngày Quốc Khánh / Cháu Lãm ra làm trưởng xóm - Đường thi Việt Nam - Dec 07, 2015
Năm Sửu Vịnh Trâu - Đường thi Việt Nam - Nov 16, 2015
Xuân 75 tuổi gửi các cháu - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2015
Than già / Mừng bà Bốn 70 tuổi - Đường thi Việt Nam - Sep 29, 2015
Xuân 65 Tự Vịnh / Khai Bút Xuân Mậu Dần - Đường thi Việt Nam - Sep 23, 2015
Gửi chú Lợi (Trường tiểu học PK) - Đường thi Việt Nam - Sep 20, 2015
Chạm Vào Thơ (*) - Đường thi Việt Nam - Sep 17, 2015
Bùi thôn tức sự - Đường thi Việt Nam - Sep 16, 2015
Bói Kiều / Sau Đại Hội Xã Viên - Đường thi Việt Nam - Sep 14, 2015
Chợ Nhã Nam - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2015
Năm 71 tuổi cuối năm ngủ ở tỉnh hữu cảm ./ Năm thừa - Thơ mới hiện đại VN - Sep 05, 2015
Đây rồi Hà Nội / Chào Thiên Niên Kỷ mới - Thơ mới hiện đại VN - Aug 08, 2015
Nhớ hay thương & Tổng kết vụ mùa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2015
Tiền & Tự Vịnh - Thơ mới hiện đại VN - Jul 22, 2015
Khấn thánh đình Đống Cao & Khai bút năm Canh Thìn & Xem phim Tam Quốc - Đường thi Việt Nam - Jul 18, 2015
Xuân Bính Dần gửi cụ Vị / Gửi ông phó Năm / Khai bút Chợ Hoa Vệ An - Đường thi Việt Nam - Jul 07, 2015
Tự Thán - Thơ mới hiện đại VN - Jun 28, 2015
Gửi cô Thày Tướng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 27, 2015
Lòng Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 27, 2015
Qua Sân Khấu & Cảm tác Ngày chuyển Tiền Tế - Thơ mới hiện đại VN - Jun 22, 2015
Chia Ly & Gửi Chị - Thơ mới hiện đại VN - Jun 21, 2015
Tô tượng chùa Làng / Vịnh việc làng / Vịnh tượng chùa Làng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 19, 2015
Hội Làng - Đường thi Việt Nam - Jun 17, 2015
Những Bài Thơ Viết Cho Cháu II - Thơ mới hiện đại VN - Jun 17, 2015
Những Bài Thơ Viết Cho Cháu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 16, 2015
Hoạ bài khai bút của ông Tú Trần - Thơ xướng họa - Jun 14, 2015
Tôi về đây với Thôn Bùi - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2015
Trở Về - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2015
Bên Sân Khấu & Chưa Nói - Thơ mới hiện đại VN - May 31, 2015
Thơ Khai Bút Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2015
Mượn Lời Người Xưa & Nối Câu Quan Họ - Thơ xướng họa - Apr 24, 2015
Cảm tác về một chuyến đi xa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 22, 2015
Tình Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 22, 2015
Quê Hương - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2015
Vào Chùa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2015
Tuồng Tan - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2015
Đôi tay / Dậy đi em đón giao thừa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 06, 2015