Jun 01, 2023

Thơ trào phúng

Chùm Thơ Cười Người 6, 7, 8
Phạm Đức Quý * đăng lúc 10:39:04 AM, Jul 17, 2018 * Số lần xem: 1180

 Chùm Thơ Cười Người 6,7,8

6..   THĂM BÁC M. BỊ TAI NẠN XE MÁY

Xe máy bác đi cứ véo vèo
Chẳng may gặp nạn , ngã lăn queo !
Xương vai một chiếc - "lìa đôi ngả !
Xương ống hai "que" - cũng gãy theo !
Nhờ chúa , đôi nơi sây sát nhẹ
Ơn trời , một chỗ chửa "phăng teo" !
Bạn bè thăm hỏi cười như mếu :
"Xe máy từ nay tớ vái đèo " !
                                   15-9-2011

7. NGHE TIN BÁC M. ỨNG CỬ HĐNH PHƯƠNG , GỬI TẶNG

Bác lại ứng cư nghị viện phường  (cử)
Đảng tin cậy bác , thật là sương   (sướng)
Đại dân (1) họp lại - giơ tay tuốt
Mặt trận hiệp thương - nhất trí luôn !
Trúng cử phen này , là cái chắc !
"Quân xanh"(2) đã chọn , liệu ai hơn !
Một đời phấn đấu và cơ cấu (3)
Dân cậy , đảng tin - bác thật hơm ! (4)
                                         25-4-2011

1) Đại dân : Đại biểu nhân dân
2) "Quân xanh" : Xem bài " Quân xanh, quân đỏ ' của nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc - báo Văn Nghệ số 17 ngày 23-4-2011
3)" Một đời phấn đấu không bằng cơ cấu một lần "
4) Hơm : hên , may mắn ( phương ngữ)


8. NGHE TIN BÁC M. THẤT CỬ HĐND PHƯỜNG , GỬI TẶNG !

Bác lại trượt chân "nghị sĩ" rồi !(1)
"Nghị" phường - những tưởng dễ "ăn" thôi
Ai hay đảng cử còn không chắc
Mới biết dân bàu vẫn bị rơi !
Chọn trẻ , bỏ già - quân quá tệ
Ngụ cư , chính gốc - chúng săm soi ! (2)
" Phần mềm- quân đỏ " - nó , sao trúng !
" Phần cứng - quân xanh " - bác , lại rơi !
                                             29-5-2011
1) Cuộc bàu cử ngày 22-5-2011 bác thất cử vào HĐND phường
2) Người hơn bác phiếu để trúng cử là người trẻ ,  là dân địa phương nhiều đời , trong khi bác đã ở tuổi bảy mươi , lại là người mới đến  được mấy năm

                                             Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.