Lời Cuội
(Kính họa vui bài thơ “Hỏi Trăng”
của cố tiền bối nữ sĩ Hồ Xuân Hương)

Mặt trái bòn bon thiếu cái mòm
Cong tròn vành nguyệt ngó lom lom
Giương cung xa ngắm tầm còn méo
Kéo mũi tên gần áng mây khòm…

Lũ nhóc đòi đem cây sào móc
Ngọc Thỏ giựt mình né lưng khom
Hằng Nga hỏi Cuội – Ai dưới đó ?
Cuội rằng tụi nhỏ…lõ mắt dòm !

Sông Cửu

________________________________Hỏi Trăng
Tác giả: Hồ Xuân Hương

(1)

Một trái trăng thu chín mõm mòm,
Nảy vừng quế đỏ(1) đỏ lòm lom!
Giữa in chiếc bích(2) khuôn còn méo,
Ngoài khép đôi cung(3) cánh vẫn khòm.

Ghét mặt kẻ trần đua xói móc,
Ngứa gan thằng Cuội đứng lom khom.(4)
Hỡi người bẻ quế(5) rằng ai đó,
Đó có Hằng Nga(6) ghé mắt dòm.
 

Hồ Xuân Hương

 ___________________________________

Chú thích:

(1) Quế đỏ: Huyền thoại nói trong mặt trăng có cây quế đỏ.
(2) Chiếc bích: Chiếc ngọc bích hình tròn dẹt, giữa có lỗ, người ta gọi mặt trăng là bích nguyệt.
(3) Người ta thường ví đường cong của mặt trăng như người tráng sĩ giương cánh cung.
(4) Ca dao: "Thằng Cuội ngồi gốc cây đa; Để trâuăn lúa gọi cha ời ời..." ở đây vì tức tối nên thằng Cuội không ngồi mà đứng.
(5) Bẻ cành quế đỏ (đan quế) trên cung trăng, chỉ người thi đỗ tiến sĩ.
(6) Hằng Nga: Huyền thoại nói Hằng Nga vợ Hậu Nghệ ăn trộm thuốc tiên của chồng do bà Tây Vương mẫu cho, rồi một mình trốn lên ở cung trăng.