Thơ Thất Ngôn Bát Cú
 

HAI CUỘC ĐỜI

Rơi xuống trần gian một cái rầm
Lại nhè ngay chỗ của vua nằm
Mặt bà hoàng hậu còn ngơ ngác
Cả đám cung hầu bị tối tăm
Châu báu chói lòa trong điện ngọc
Dân đen vất vả xác thân tằm
Dư thừa ở kẻ quyền uy lớn
Đói rách người nghèo chẳng chiếu chăn!

Atlanta, Nov. 28. 2011
Thái Quốc Mưu            

 KHÁC BIỆT

Tiếng pháo nổ vang cỗng kẻ giàu
Dân nghèo đón Tết với lo âu
Mồi ngon tô láng môi chồn cáo
Gạo hẩm thêm buồn cảnh cháo rau
Địch mẹ túi tiền luôn lép xẹp
Giận đời số kiếp mãi lao đao
Quan tham đầu óc như “lì đỗn”
Chỉ biết thu gom với nhét vào...

Atlanta, Jan. 24, 2012
Thái Quốc Mưu  
           

HAI CỰC

Xuân đến sao nghe toát lạnh người
Tiền thì không có, giá leo trời...
Gạo trong xóm đói khôn vay mượn
Thịt ở chợ chiều chỉ ngó chơi!
Con cái lưng trần nghênh... gió chướng
Nồi canh nước lã nấu muồng tơi
Nhà hàng lũ chó ngồi vênh váo*
Đón Tết dân nghèo chỉ đớp hơi!

Atlanta, Jan. 22, 2011
Thái Quốc Mưu


LẠC LỐI ÂM TY

Đi chơi lạc lối xuống diêm đình
Địa phủ quan binh thấy hoảng kinh
Diêm chúa vội vàng ra đón rước
Phán quan khúm núm đứng thưa trình
Mấy thằng ngạ quỷ đang nun xác
Một đám tham quan rét nhũn mình
Ma nữ thập thò, mồm to nhỏ:
“Chắc là ổng ở cõi Thiên đình!”

Atlanta, Mar. 8, 2012
Thái Quốc Mưu