Dec 13, 2017

Tác giả

Duy Anh
Hình ảnh
#1
#2
Tên thật : Nguyễn Ngọc Anh
Sinh năm 1946 tại Sài gòn
SQKQ/VNCH
E mail: anhnguyenkq@yahoo.com
Tù C.S.từ 1975. Định cư tại Mỹ theo diện H.O. 1993.

Tất cả các bài của tác giả Duy Anh:

Đêm Noel Nguyện Ước - Thơ mới hiện đại VN - Dec 11, 2017
Đêm Giáng Sinh - Đường thi Việt Nam - Dec 11, 2017
Buồn Tàn Thu - Đường thi Việt Nam - Dec 06, 2017
Thương Về Đất Mẹ / Đất Hứa - Thơ xướng họa - Dec 01, 2017
Bài Thơ Đã Có Tên (Kính họa tặng chị Huệ Thu) - Thơ xướng họa - Nov 29, 2017
Mừng Lễ Tạ Ơn -- Happy Thanksgiving - Đường thi Việt Nam - Nov 21, 2017
Thời Tóc Mượt - Đường thi Việt Nam - Nov 18, 2017
Không Quân Thời Chiến & Ghi Ơn Chiến Sĩ - Thơ xướng họa - Nov 10, 2017
Hồ EoLa Vào Thu / Chớm Thu - Đường thi Việt Nam - Nov 06, 2017
Chinh Phụ Thơ Bài họa - Thơ xướng họa - Nov 06, 2017
Đời Lắm Nhiễu Nhương / Rượu Đắng - Đường thi Việt Nam - Nov 01, 2017
Washington D.C . Vào Thu - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2017
Mưa Ngâu & Mưa Thu bài hoạ - Thơ xướng họa - Oct 23, 2017
Tuổi Thất Thập & Vui Thú Làm Thơ - Đường thi Việt Nam - Oct 23, 2017
Thương Về Sài Gòn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2017
Thương Về Xứ Bưởi - Thơ mới hiện đại VN - Oct 11, 2017
Sài Môn Thi Đàn và các bài hoạ - Thơ xướng họa - Oct 09, 2017
Chuyện Tình Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2017
Phượng Vĩ, Hè Xưa & Thưở Lưu Luyến Phượng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2017
Tái Ngộ Nàng Thơ - Đường thi Việt Nam - Sep 26, 2017
Ta Với Thu / Rừng Thu - Đường thi Việt Nam - Sep 26, 2017
Điệp Khúc Thu Về - Thơ mới hiện đại VN - Sep 25, 2017