Oct 19, 2017

Tác giả

Duy Anh
Tên thật : Nguyễn Ngọc Anh
Sinh năm 1946 tại Sài gòn
SQKQ/VNCH
E mail: anhnguyenkq@yahoo.com
Tù C.S.từ 1975. Định cư tại Mỹ theo diện H.O. 1993.

Tất cả các bài của tác giả Duy Anh:

Thương Về Sài Gòn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2017
Thương Về Xứ Bưởi - Thơ mới hiện đại VN - Oct 11, 2017
Sài Môn Thi Đàn và các bài hoạ - Thơ xướng họa - Oct 09, 2017
Chuyện Tình Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2017
Phượng Vĩ, Hè Xưa & Thưở Lưu Luyến Phượng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2017
Tái Ngộ Nàng Thơ - Đường thi Việt Nam - Sep 26, 2017
Ta Với Thu / Rừng Thu - Đường thi Việt Nam - Sep 26, 2017
Điệp Khúc Thu Về - Thơ mới hiện đại VN - Sep 25, 2017