Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Ngày Giỗ Hùng Vương
Duy Anh * đăng lúc 03:00:10 PM, May 03, 2021 * Số lần xem: 1049
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

 Ngày Giỗ Hùng Vương

Ngày Giỗ HÙNG VƯƠNG nhớ Tổ Tông
Tự hào dân Việt giống Tiên-Rồng
Chinh Nam ngạo nghễ hưng bờ cõi
Chiến Bắc oai hùng vững núi sông
Xã tắc tiền nhân gìn nhọc sức
Giang san hậu thế giữ dày công
Nay bầy Cộng Sản ôm tà thuyết
Bán nước mọp Tàu, nhục mặt không??

DUY ANH
April 21, 2021
Mùng mười, tháng ba Tân Sửu 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.