Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Cha/Lời Cha Nhắn/Sông Đồng Hè Xưa
Duy Anh * đăng lúc 11:55:35 AM, Jul 05, 2021 * Số lần xem: 940
Hình ảnh
#1

 


  

  Cha!
         (Thủ Nhất Thanh)
Cha đi cải tạo chục mùa mưa
Cha khổ đòn thù nói mấy vừa
Cha quyết ra khơi nên dứt khoát
Cha đành biệt xứ chẳng dây dưa
Cha nơi đất khách an bình sống
Cha chốn quê người vất vả bừa
Cha dựng tương lai cho hậu duệ
Cha chờ quang phục nước nhà xưa!

DUY ANH
Father's Day 06-20-2021

     Lời Cha Nhắn
Cha có đôi lời nhắn các con
Cha buồn tím ruột nát lòng son
Cha lo biển đảo dần thu hẹp
Cha sợ tài nguyên sớm xói mòn
Cha giận lũ điêu tồi ngất núi
Cha rầu bầy nhũng tệ tày non
Cha từng chống kẻ thù truyền kiếp
Cha nhắc: "giặc Tàu" nhớ đó con!

DUY ANH
Father's Day 2021

 
 
SÔNG ĐỒNG HÈ XƯA
(Thể Lưỡng Đầu Xà)

Trời đẹp sông Đồng,* Hạ đẹp trời
Lơi chèo thuyền lướt chậm chèo lơi
Mộng ươm nghĩa đượm tô ươm mộng
Đời thắm tình nồng dệt  thắm đời
Nhịp đập buồng tim rung đập nhịp
Lời trao cửa miệng ngỏ trao lời
Sắt cầm hòa hiệp duyên cầm sắt
Ngời sáng tin yêu mắt sáng ngời!

*Sông Đồng Nai
DUY ANH
Orlando in Summer 2021 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.