See the source image

  Bài Thơ Đã Có Tên
       (Kính họa  tặng chị Huệ Thu)

Thức giấc, ngoài song nắng mới lên
Hương đêm, thân ấm tỏa chăn mền
Mơ màng mộng đẹp còn hơi nhớ
Phảng phất người xưa thoáng chút quên
Thi hữu giờ đi vào Huệ ngõ
Bạn bè nay bước đến Sài hiên ?
Mình tôi lặng ngắm sương trên lá
Bất chợt bài thơ đã có tên!...

                       Duy Anh
             Thanksgiving 2017


  Vui Nhé Một Bài Thơ

H
ôm nay ngày mới nắng đang lên
Tôi thức, thôi tôi phải tốc mền !
Đã sáng rồi thôi , không ngủ nữa
Hết đêm biết nhé, có gì quên
Bạn bè chắc sắp đi ngang ngõ
Nắng ấm rồi thì đến dưới hiên ?
Tôi hứng giọt sương, sương ấp úng :
Nói gì đi nữa, nói đi em!

                Huệthu


     Image result for hoa tuyet mua dong images