Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Bầu Đúng Cử Xứng/Bầu Người Cứu Nước
Duy Anh * đăng lúc 04:01:14 PM, Nov 04, 2020 * Số lần xem: 1111
Hình ảnh
#1

 


  

 

         


 
Bầu Đúng Cử Xứng

Cử tri xứ Mỹ tỏ vui mừng
Bầu đúng đi đông, phiếu xứng ưng
Đảng Tượng quan phòng nền thịnh vượng
Đàn Lừa phó mặc nước vong hưng
Tài năng, giặc ngoại khôn dò liệu
Bản lĩnh, thù trong khó biết chừng
Thêm bốn năm sau, Trump chứng tỏ
Hoa Kỳ Vĩ Đại, thắng vang lừng!

DUY ANH
11/02/2020

Bầu Người Cứu Nước

Đích thân bỏ phiếu tại phòng bầu
Bảo đảm đảng Lừa hết trụ lâu
Trị quốc tề gia về hạng chót
Nhận tiền hối lộ đứng hàng đầu
Hoa Kỳ khốn bởi tà trùng hiểm
Thế giới nguy vì độc kế sâu
Dân chúng chọn Trump, Người Cứu Nước
Khiến cho bành trướng Bắc Kinh sầu!

DUY ANH
Orlando, Florida
11/03/2020 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.