Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Mừng Phật Đản 2021/Chùa Vắng
Duy Anh * đăng lúc 11:28:52 AM, May 20, 2021 * Số lần xem: 1005
Hình ảnh
#1

 


  

 

 


Mừng Phật Đản 2021

Bảy bước sen nâng, Phật giáng sinh
Muôn phương mừng đón đấng tôn vinh
Từ Bi cứu độ nhân loài khổ
Trí Dũng hoằng dương thế giới bình
Bát Nhã tánh thiền trừ ám chướng
Bồ Đề tâm ngộ diệt vô minh
Năm nay dịch bệnh, chùa còn vắng
Lạy đức Như Lai giúp chúng sinh!

DUY ANH
Rằm Tháng Tư  05/26/2021


Chùa Vắng

Năm nay Phật Tử vắng đi chùa
Dịch bệnh nên ai cũng chịu thua
Pháp hội phải dời, không kẻ dự
Chợ chay đành dẹp, chẳng người mua
Bỗng trầm chánh điện lời sư tụng
Xào xạc ngoài sân lá gió đùa
Phật Đản! Tại gia con đảnh lễ
Nguyện cầu Tam Bảo, não phiền xua...

DUY ANH
Phật Đản 2020
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.