Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Nước Mỹ Đổi Màu?
Duy Anh * đăng lúc 12:36:57 PM, Jun 04, 2021 * Số lần xem: 914
Hình ảnh
#1

 


  

 
Nước Mỹ Đổi Màu?

Cẩn thận ra đường ngó trước sau
Hoa Kỳ cuộc sống đã thay màu?
Bọn Lưu Manh*ác gieo tang tóc
Lũ khủng bố cuồng tạo khổ đau
Bởi cứ rẽ chia tranh chấp mãi
Sao không đoàn kết hiệp hòa nhau?
Mong người lãnh đạo cầm cân nước
Hiến pháp Cha truyền chớ để nhàu!

DUY ANH
Memorial Day 2021 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.