Apr 21, 2024

Đường thi Việt Nam

Hãy Cứu Nước Mỹ
Duy Anh * đăng lúc 02:19:25 PM, Nov 11, 2022 * Số lần xem: 496
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 

 
Hãy Cứu Nước Mỹ

Đích thân bỏ phiếu tại phòng bầu
Bảo đảm quân gian hết trụ lâu
Đảng Tượng* quan phòng nền thịnh vượng
Bầy Lừa* phó mặc nước suy nhầu
Phá Thai vô đạo, ôi băng hoại
Trị Quốc bất tài, quá loạn ngầu
Lạm phát, xăng dầu...nhiều vấn nạn
Hoa-Kỳ không thể sống u sầu!

DUY ANH
Election day 11/08/2022 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
How
QUANG HY1 Nov 11, 2022
Nó gian lận nữa làm sao cứu? Các lãnh tụ Cộng Hòa vừa chia rẽ vừa hèn làm sao cứu được?