Sài Môn Thi Đàn
(Kính tặng thi sĩ Huệ Thu)


Huệ đã bao Thu, dáng vẫn thanh
Vườn Thơ tao nhã, ý tâm thành .
Lung linh nắng sáng, hoa chen lá
Lóng lánh sương mai, bướm ẩn cành .
Mặc khách hoài mơ thời tóc mượt
Tao nhân dệt mộng thưở ngày xanh.
Sài Môn hội tựu nhiều  thi hữu
Nữ sĩ tài hoa, bút rạng danh !...


Duy Anh
October 4, 2017


Image result for trang hinh dong images

Huệthu Kính họa


Huệ nở mùa Thu hương thanh thanh
Hỡi ai mộng ước vẫn chưa thành
Thì ra vườn huệ xin vài nhánh
Hãy hỏi rừng Thu ngắt một cành
Đừng ngó lên mây...mây sắc bạc
Mà nhìn ra biển...biển màu xanh
Rồi về mở sách, trang thơ cũ
Thương chớ những người sống ẩn danh!

Huệthu


Kính họa:
Sài Môn Thi Đàn

Sài Môn riêng giữ nét đan thanh
Mặc khách tao nhân tụ hợp thành
Xuân Hạ tươi vui hoa hóng nắng
Thu Đông nhàn tản gió rung cành
Trang thơ chứa cả khung trời thắm
Tình cảm chất đầy bốn biển xanh
Bạn đọc muôn phương đồng cảm mến
Tiếng dồn nên tiếng đã thành danh!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Oct, 07, 2017


Image result for trang hinh dong images