Tháng Tư Mất Nhau
 (Mến Họa)

Em hỡi tháng Tư thất lạc nhau
Giang sơn tắm máu đã thay màu
Lìa đi đất mẹ, cơ đồ nát
Bỏ lại  quê cha, xã tắc nhàu
Ngạo nghễ binh kiêu cười hỉ lạc
Bàng hoàng lính bại khóc sầu đau
Trong cơn bát nháo Sài Gòn mất
Lỡ hết  đời ta một chuyến tàu

Duy Anh
April 6, 2017

  Image result for hình động hoa images

  Tháng Mất Nhau
 (Bài Xướng)

Một tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thắm hoen màu
Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngả
Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu
Tiếng sét ly tan rền tủi nhục
Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau
Anh bồng súng chặn cờ phương Bắc
Mở lối cho em bước xuống tàu

Bửu Tùng
April 6, 2017