Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Xuân Có An Lành?
Duy Anh * đăng lúc 12:23:08 PM, Apr 05, 2021 * Số lần xem: 1150
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Xuân Có An Lành?

Quê hương nghẹt thở dưới trời hanh
Tựa chiếc lá khô sắp sẩy cành
Bán nước muôn trò quân quỷ quyệt
Buôn dân vạn chước lũ ma lanh
Đặc khu ký nộp đành nhân nhượng
Biển đảo đem dâng chẳng đấu tranh
Tổ Quốc lâm nguy, Tàu lấn chiếm
Xuân này, Xuân nữa có An Lành?

DUY ANH
Spring in the U.S.A. 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.