Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Vu-Lan Cài Hồng Trắng
Duy Anh * đăng lúc 12:07:04 PM, Aug 20, 2021 * Số lần xem: 835
Hình ảnh
#1

 


  

 


Vu-Lan Cài Hồng Trắng


Thắp nén tâm hương, nhớ ngút ngàn
Cầu siêu Cha Mẹ lễ Vu-Lan
Lòng con thẩm thấu lời kinh hiếu
Phụ mẫu tương thông cõi Niết Bàn
Dưỡng dục ân sâu như đại hải
Sinh thành nghĩa nặng tựa hoành san
Cài lên ngực áo bông Hồng Trắng
Quán tưởng song thân, mắt lệ tràn.

DUY ANH
Mùa Vu-Lan 2021 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.