Jun 24, 2024

Tác giả

Duy Anh
Hình ảnh
#1
#2
Tên thật : Nguyễn Ngọc Anh
Sinh năm 1946 tại Sài gòn
SQKQ/VNCH
E mail: anhnguyenkq@yahoo.com
Tù C.S.từ 1975. Định cư tại Mỹ theo diện H.O. 1993.

Tất cả các bài của tác giả Duy Anh:

Tháp Tiếng Nói - Đường thi Việt Nam - Sep 13, 2020
Rắn Đầu Biếng Học - Nuôi Ong Tay Áo - Thơ xướng họa - Sep 09, 2020
Hoa Hồng Trắng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 04, 2020
Trăng Rằm Vu Lan - Đường thi Việt Nam - Sep 02, 2020
Phải Chăng Em... ?/Nỗi Buồn Hoa Phượng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 25, 2020
Thăm Nuôi Chồng/ Tù Cải Tạo/Tu Huyền - Đường thi Việt Nam - Aug 21, 2020
Cờ Vàng Giữa Hội Trường Tranh Cử - Đường thi Việt Nam - Aug 18, 2020
Vườn Tao Đàn/ Hè Về Gợi Nhớ - Đường thi Việt Nam - Aug 12, 2020
Thơ Điếu Già Phiêu - Thơ thời sự - Aug 11, 2020
Tưởng niệm ngày giỗ thứ 30 giáo sư nguyễn ngọc huy*(1924-1990) - Đường thi Việt Nam - Aug 02, 2020
Thư Viết Từ Pleiku / Phi Trường Cù Hanh - Đường thi Việt Nam - Jul 28, 2020
Người Phế Binh Tự Thán/ Ta Tự Nhớ Ta - Thơ xướng họa - Jul 27, 2020
Hoa Vô Ưu - Thơ mới hiện đại VN - Jul 23, 2020
Tình thơ Vũ Hoàng Chương - Đường thi Việt Nam - Jul 17, 2020
Lễ Vàng - Đường thi Việt Nam - Jul 17, 2020
Quỳnh Hoa Mệnh Bạc - Đường thi Việt Nam - Jul 08, 2020
Nỗi Nhục Mất Nước - Đường thi Việt Nam - Jul 07, 2020
Nhớ Hè Xưa (Thể Tam Điệp Thức) - Đường thi Việt Nam - Jun 29, 2020
Hoa Sen - Đường thi Việt Nam - Jun 23, 2020
Giấc Mơ Đại Bàng/Giấc Mơ Hồi Hương - Thơ đấu tranh - Jun 22, 2020
Cha Buồn /Lời Cha Dạy/ Cột Điện Biết Đi - Đường thi Việt Nam - Jun 17, 2020
Nắng Tháng Sáu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 11, 2020
Tuyến Đầu Chống Dịch/Quyết Diệt Chinese Virus/Vũ Khí Sinh Học? - Đường thi Việt Nam - Jun 08, 2020
Phượng Tím Bên Đường / Phút Suy Tư - Thơ mới hiện đại VN - Jun 04, 2020
Nhớ Nhà & Hồi Hương - Thơ xướng họa - Jun 01, 2020
Mai Con Lớn - Thơ cận đại VN - May 26, 2020
Memorial Day /Tượng Thương Tiếc - Đường thi Việt Nam - May 25, 2020
Nhớ Về Đà Lạt /Phượng Tím Đà Lạt - Đường thi Việt Nam - May 23, 2020
Giác Ngộ - Đường thi Việt Nam - May 21, 2020
Bến Sông Buồn - Đường thi Việt Nam - May 18, 2020
Thắng? / Buồn! - Đường thi Việt Nam - May 14, 2020
Mưa Nửa Đêm / Điệp Khúc Mùa Thu - Đường thi Việt Nam - May 12, 2020
Vấn An Huệ Thu Chủ Nhân Sài Môn Thi Đàn /Tha Nhân & Minh Thuý góp họa - Thơ xướng họa - May 09, 2020
Chiều Mưa Giã Từ - Đường thi Việt Nam - Sep 10, 2018
Biểu Tình Cứu Quốc - Thơ đấu tranh - Aug 29, 2018
Thiên Lôi Đả Cộng - Thơ đấu tranh - Aug 29, 2018
Mùa Phượng Vĩ /Hoa Học Trò - Đường thi Việt Nam - Aug 21, 2018
Đà Lạt Mùa Phượng Tím* - Đường thi Việt Nam - Aug 08, 2018
Bài Thơ Cho Mẹ Nấm - Thơ đấu tranh - Aug 06, 2018
Sài Gòn Xuống Đường / Lật Đổ Bạo Quyền - Thơ đấu tranh - Jul 25, 2018
Hè Về Gợi Nhớ - Đường thi Việt Nam - Jul 16, 2018
Đừng Con Ơi! & Nỗi Lo Mất Nước - Thơ đấu tranh - Jul 06, 2018
Hãy Quay Về Với Dân /Xuống Đường - Đường thi Việt Nam - Jun 24, 2018
Orlando Florida Vào HẠ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 21, 2018
Lời Cha Dạy / Nhớ Cha Hiền - Đường thi Việt Nam - Jun 15, 2018
Cô Lái Đò - Đường thi Việt Nam - Jun 11, 2018
Thuở Lưu Luyến Phượng / Tình Học Trò - Đường thi Việt Nam - Jun 05, 2018
Ngày Tưởng Niệm - Đường thi Việt Nam - May 24, 2018
Ngày Hiền Mẫu - Đường thi Việt Nam - May 13, 2018
Nhớ Mẹ Hiền - Đường thi Việt Nam - May 09, 2018