Jun 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Thao Thức
Duy Anh * đăng lúc 02:01:34 PM, Jan 12, 2021 * Số lần xem: 1135
Hình ảnh
#1

 


  

 

      
Thao Thức


Giờ này Tổng Thống ở nơi đâu?
Giá trị Tự Do chúng phá nhầu
Kẻ sĩ se lòng tuôn xót mắt
Người dân rối trí thấy đau đầu
Truyền Thông "bịt miệng" mong vu khống
Bầu Cử "chôm* ngôi" muốn tóm thâu
Thế lực ngầm kia đừng tưởng bở
Hoa Kỳ không thể sống u sầu !

DUY ANH
01/11/2021


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.