Jun 03, 2020

Hát nói - Ca trù

Gặp cô đầu cũ
Dương Khuê * đăng lúc 12:10:35 PM, Sep 24, 2009 * Số lần xem: 2666

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Gặp cô đầu cũ

mưỡu:

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết
Mới ngày nào còn chửa biết chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì!
Chợt ngoảnh lại, đã đến kỳ tơ liễu

Ngã lãng du thời khanh thượng thiếu;
Khanh kim hứa giá, ngã thành ông

Cười cười nói nói thẹn thùng,
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại
Riêng một thú Thanh Sơn đi lại,
Khéo ngây ngây dại dại với tình,
Đàn ai một khúc dương tranh?

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.