Aug 02, 2021

Hát nói - Ca trù

Gửi Chị C.Q. Bài Hát Nói
Huệ Thu * đăng lúc 02:52:27 AM, Apr 19, 2015 * Số lần xem: 1383
Hình ảnh
#1


Mưỡu:

Chúng ta phận gái đã đành
Lòng son một tấm chân thành từ xưa
Cuộc đời bao quản nắng mưa
Mong cùng kết mối duyên thừa tương thân


Nói:

Chiêu Quân hiền tỷ
Bà Thanh Quan hoặc chỉ là ai
Ðem văn chương luận một chữ tài
Thì kim cổ tiếng thở dài ấy cả


Quân thuyết khả năng vô hạn tả
Ngã đương thi tứ hữu dư tình *


Mừng chị ta nay lại gặp mình
Chữ bình thủy tương phùng đành thế thế
Trong vũ trụ tuy là bách kế
Nhàn làm sao có thể bây giờ
Mời nhau vào quán làm thơ ...


* Nói về khả năng của chiêu Quân thì không thể tả hết được
Thi hừng của tôi nhờ thế có thừa tình (đây là vốn chữ nho ăn đong của ht xin chị CQ đừng cười nha)


Huệ Thu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.