Aug 15, 2020

Hát nói - Ca trù

Phận sự làm trai
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:38:11 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 2205
Phận sự làm trai (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)


Vũ trụ chức phận nội
Đấng trượng phu một túi kinh luân.
Thượng vị đức, hạ vị dân,
Sắp hai chữ "quân, thân" mà gánh vác,

Có trung hiếu nên đứng trong trời đất
Không công danh thà nát với cỏ cây.

Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
Phải hăm hở ra tài kinh tế
Người thế trả nợ đời là thế
Của đồng lần thiên hạ tiêu chung,
Hơn nhau hai chữ anh hùng.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.