May 25, 2020

Hát nói - Ca trù

Duyên gặp gỡ
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:45:28 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 2247
Duyên gặp gỡ (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Minh quân lương tướng tao phùng dị,
Tài tử giai nhân tế ngộ nan.
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên,
Trong nhất kiến tiền duyên như đã.

Tỳ bà hữu hạnh phùng Tư mã,
Quân tử đa tình cánh khả lân.

Nọ mấy người tài tử giai nhân,
Duyên chi thắm bỗng dần dần đưa lại.
Dầu nghìn dặm băng sơn quế hải,
Đã tình duyên xe lại cũng nên gần.
Liễu hoa vừa gặp chúa xuân,
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn.
Anh hùng hà xứ bất giang sơn!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.