Aug 15, 2020

Hát nói - Ca trù

Thoát vòng danh lợi
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) * đăng lúc 09:56:53 PM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 2275
Thoát vòng danh lợi (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)

Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào) (thời kỳ: Cổ đại)

Chen chúc lợi danh đà chán ngắt
Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao
Đám phồn hoa trót bước chân vào
Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể.

Quá giả vãng nhi bất thuyết,
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
Cuộc đời thử gẫm mà suy,
Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ,
Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
Mặc xa mã thị thành không dám biết,
Thú yên hà trời đất để riêng ta.
Nào ai, ai biết chăng là ?

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.