Oct 21, 2020

Hát nói - Ca trù

Anh giả điếc
Nguyễn Khuyến 阮 勸 (1835-1909) * đăng lúc 07:24:40 PM, Aug 22, 2008 * Số lần xem: 2387
Thể thơ: Ca trù (hát nói, hát ả đào), thời kỳ: Cận đại

Trong thiên hạ có anh giả điếc,
Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây!
Chẳng ai ngờ "sáng tai họ, điếc tai cày",
Lối điếc ấy sau này em muốn học.

Toạ trung đàm tiếu, nhân như mộc
Dạ lí phan viên, nhĩ tự hầu.

Khi vườn sau, khi ao trước; khi điếu thuốc, khi miếng trầu.
Khi chè chuyên năm bảy chén, khi Kiều lẩy một đôi câu;
Sáng một chốc, lâu lâu rồi lại điếc
Điếc như thế ai không muốn điếc?
Điếc như anh dễ bắt chước ru mà!
Hỏi anh, anh cứ ậm à.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.