Jun 29, 2022

Hát nói - Ca trù

Họa bài hát nói
Tha Nhân * đăng lúc 11:10:57 AM, Aug 03, 2021 * Số lần xem: 282
Hình ảnh
#1

 


  

 


Họa bài hát nói "Tặng Bạn Giống Táo Tầu” của Huệ Thu

Mưỡu:

Táo dai thì vẫn đó a!
Nay khô, còn có để mà gửi nhau
Nào đâu ai dám làm đau!!
Chẳng qua vẫn giữ cho nhau chút tình!

 
Nói:

Ta vui đáp họa,
Lại có kẻ nổi đóa là làm sao!?
Thú thơ văn sao lại nỡ xưng ‘’tao’’!?
Ra tay đỡ! nếu lỡ mình trượt ngã!!

Này bạn ơi! Thật chớ nên vội vã
Hãy khoan thai đọc cả lá thư tình
Rồi ra hiểu chuyện chúng mình…

 

Camthành Jan 5, 2019

Tha Nhân vui họa với Huệ Thu và ĐQB 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.