Nov 27, 2022

Tác giả

Tha Nhân
from: Luong Tran
thanhantcl72@gmail.com
to: Saimon Ly
saimonchunhan@gmail.com

Tha Nhan

thanhantlc70@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Tha Nhân:

Khóc Cha/Vu Lan Nhớ Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 02, 2021
Họa bài hát nói - Hát nói - Ca trù - Aug 03, 2021
Không Cần Táo Tầu - Đường thi Việt Nam - Aug 02, 2021
Mẹ Ơi Con Đã Mồ Côi / SàiGòn Ơi! Nhớ Quá! - YouTube - Sep 03, 2020
1/ Vẫn Yêu - 2/ Khúc Tango Tình Si - 3/ Đêm Mơ Thánh Nữ - YouTube - Aug 12, 2020
Ta/ Độc Ẩm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 16, 2020
Chùm Thơ Tha Nhân Chính Nghĩa Sẽ Thay - Thơ đấu tranh - Jun 08, 2020
Không Cho Tầu Thuê Dù Chỉ Một Ngày - Thơ đấu tranh - May 27, 2020
BỐN LĂM NĂM RỒI HỎI NGƯỜI CÓ TIẾC?! - Thơ đấu tranh - Apr 23, 2020
Mau Vùng Dậy ! - Thơ đấu tranh - Jun 26, 2018
Chúc Mừng Năm Mới & Bài họa:Giữ Cố Hương - Thơ xướng họa - Feb 17, 2015
Đồng Bào Hỡi Cùng Nhau Đứng Dậy - YouTube - Jan 28, 2013
Khi Tôi Chết Đừng Đưa Tôi Ra Biển - YouTube - Jan 28, 2013
Các Giới Vùng Lên - Thơ đấu tranh - Feb 15, 2011
Tiếng Sóng Tiền Giang - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2011
Trung Dũng Thần.!! - Đường thi Việt Nam - Feb 14, 2011
Khi Nào…?? / Chuyện Bịt Miệng - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2011
Nhớ Niềm Đau / - Đường thi Việt Nam - Feb 14, 2011
Tuổi Trẻ Hỡi ! Tay Ta Sức Mạnh! - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2011
Vịnh Chú Mèo - Đường thi Việt Nam - Feb 13, 2011
CHẲNG LẼ ĐÀ QUÊN !! - THƠ THA NHÂN - Thơ mới hiện đại VN - Apr 11, 2009
NHƯ MÔT GIOT NƯỚC - Tập thơ - Apr 11, 2009