Jul 12, 2020

Hát nói - Ca trù

Mừng Báo Khởi Hành Mười Tuổi
Huệ Thu * đăng lúc 02:07:43 PM, Aug 26, 2008 * Số lần xem: 2301
Mừng Khởi Hành Mười Tuổi

Mưỡu:
Mừng nhau có báo Khởi Hành
Mười năm tranh đấu đã thành công to
Chúng mình ở đất tự do
Báo này chẳng chịu đem cho bao giờ

Nói:
Phất cờ gióng trống
Ðã Khởi Hành chống Cộng từ xưa
Bao nhiêu năm gian khổ có thừa
Nay mới biết nắng mưa là thế thế

Cộng sản trăm mưu ngàn kế hiểm
Quốc gia muôn thuở một lòng thành
Lấy yêu dân thương nước để đua tranh
Ðường đã vạch Khởi Hành cho đúng hướng
Coi Cộng Sản như một luồng gió chướng
Mây mù tan sung sướng đón Xuan về
Ðẹp thay một mối tình quê

11/28/2006

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.