Apr 18, 2021

Tác giả

Nguyễn Công Trứ (1778-1858)
Hình ảnh
Uy Viễn Tướng Công -Nguyễn Công Trứ
#1
tiểu sử tác giả

Nguyễn Công Trứ (1778-1858) sinh tại làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, nay thuộc Hà Tĩnh. Ông là một tri thức có tài, có chí, khao khát sự nghiệp công danh, làm quan nhiều lần bị thăng giáng nhưng vẫn trung thành phục vụ triều Nguyễn. Ông sống thanh bần, thích tự do, phóng túng và thái độ thì rất ngang tàng, ngạo nghễ ở đời. Ông giúp dân lấn biển, lập ra các huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình). 80 tuổi, ông còn dâng sớ xin cầm quân đánh pháp xâm lược, nhưng vì già yếu nên không được chấp nhận, rồi cùng năm đó, ông mất. Thơ văn của ông chỉ còn khoảng 150 bài, nhiều nhất là ca trù và thơ Nôm.

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Công Trứ (1778-1858):

Sầu tình - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Thoát vòng danh lợi - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Trách đời - Cổ thi Việt Nam - Jul 03, 2008
Tài tình - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Thế thái nhân tình - Cổ thi Việt Nam - Jul 03, 2008
Chữ nhàn - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Duyên gặp gỡ - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Thú ẩn dật - Cổ thi Việt Nam - Jul 03, 2008
Phận sự làm trai - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Nhân tình thế thái - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Nợ tang bồng - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Bài ca ngất ngưởng - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Tuổi già cưới vợ hầu - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Trong trần mấy mặt làng chơi - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Chơi xuân kẻo hết xuân đi - Hát nói - Ca trù - Jul 03, 2008
Truyện Nguyễn Công Trứ - Truyện lịch sử - Jul 03, 2008
Thất thập tự thọ - Cổ thi Việt Nam - Jul 03, 2008