Mar 22, 2023

Hát nói - Ca trù

Tình Hận
Bùi Thảo * đăng lúc 04:43:45 AM, Jul 21, 2011 * Số lần xem: 2909
Hình ảnh
#1
Mưỡu tiền:

Khi xưa dưới bóng cây này
Tiễn chàng du học nước ngoài xa xăm
Trái sầu riêng rụng tháng năm
Bốn mùa Hạ thiếp âm thầm lẻ loi

Nói:

Chân trời biền biệt
Nghĩ mà buồn tuyệt vọng vì ai?
Ngày đêm than vắng thở dài
Lời chàng hứa hẹn thiếp hoài ghi tâm khắc

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mạch phong hầu

Quê nhà thiếp lam lũ dãi dầu
Khổ qua canh đắng nuốt sầu căm hận trách
Trùng dương xa cách
Trở mặt thiếp chàng tự bạch lộ tiểu nhân

Mưỡu hậu:

Rõ người bội nghĩa vong ân
Thành tài chi đã nhẫn tâm phụ mình
Hận đem gom đốt thư tình.

Bùi Thảo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.