Jul 13, 2020

Tác giả

Diệu Tri
dieutrihoang@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Diệu Tri:

Mái tuyết Phau Phau - Đường thi Việt Nam - Oct 18, 2011
Bến Vắng Cuối Thu - Đường thi Việt Nam - Oct 17, 2011
Đằm Thắm Màu Hoa - Đường thi Việt Nam - Sep 19, 2011
Kiều Diễm Lệ Nương - Đường thi Việt Nam - Sep 12, 2011
Thật Và Ảo - Đường thi Việt Nam - Sep 03, 2011
Đường Lên - Đường thi Việt Nam - Sep 01, 2011
Băng Giá Phũ Phàng - Đường thi Việt Nam - Sep 01, 2011
Tằm Tơ - Đường thi Việt Nam - Aug 28, 2011
Tháng Tám Mùa Thu Thôn Xóm Nhỏ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 25, 2011
Tranh Và Thơ Đường [cảm đề] - Đường thi Việt Nam - Aug 25, 2011
Chớm Thu - Đường thi Việt Nam - Aug 24, 2011
Khách Đến - Thơ dịch - Aug 24, 2011
Tâm Tư - Đường thi Việt Nam - Aug 19, 2011
Vợ Chồng Ngâu - Đường thi Việt Nam - Aug 18, 2011
Bức Tranh Mây - Đường thi Việt Nam - Aug 18, 2011
Cảnh Đời Tình Mộng - Đường thi Việt Nam - Jul 21, 2011
Lưu Luyến Cõi Ta Bà - Đường thi Việt Nam - Apr 19, 2011
Ta Bà Khổ - Đường thi Việt Nam - Apr 18, 2011
Phường Tuồng - Muôn Thuở - Đường thi Việt Nam - Apr 14, 2011
Về Cõi Ban Sơ - Đường thi Việt Nam - Apr 12, 2011
Vùng Kỷ Niệm /Phước Duyên - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2011
Lưu Nguyễn - Đường thi Việt Nam - Apr 02, 2011
Cảm Kính - Thơ mới hiện đại VN - Mar 27, 2011
Âu Lạc Một Thời - Đường thi Việt Nam - Mar 15, 2011
NgắmTuyết Rơi Ở Chung Nam - Thơ dịch - Mar 15, 2011
Vào Cõi Thơ Đường --- Cửu Dật - Đường thi Việt Nam - Mar 14, 2011
Lệ Sử - Cảm đề Kim Lăng Hoài Cổ của Lưu Vũ Tích - Đường thi Việt Nam - Mar 12, 2011
Tích Vũ Võng Xuyên Trang Tác - Vương Duy [699-759] - Thơ dịch - Mar 10, 2011
Trang Trọng - Đường thi Việt Nam - Mar 07, 2011
Vạn Tuế Lâu Nguyen Tac Vương Xương Linh [&?-756] - Thơ dịch - Mar 07, 2011
Lộc Trại - Nguyên tác: Vương Duy ( 鹿柴 ) - Thơ dịch - Mar 04, 2011
Tống Hữu Nhân - Thơ dịch - Feb 24, 2011
Vui Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Feb 24, 2011
Nghịch - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2011
Thử Hỏi Thăm Nhà... - Đường thi Việt Nam - Feb 08, 2011
Giang Nam Khúc - Thơ dịch - Feb 06, 2011
Mời Trà - Thơ mới hiện đại VN - Feb 04, 2011
Xuân Đẹp Cõi Đời - Đường thi Việt Nam - Feb 04, 2011
Đền Ân Đáp Nghĩa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 01, 2011
Tất Niên Canh Dần - Thơ mới hiện đại VN - Jan 25, 2011
Trà..."ngon..không ngon" - Thơ mới hiện đại VN - Jan 25, 2011
Mong Thời Gian Chớ Trôi - Đường thi Việt Nam - Jan 24, 2011
Tiếng Thơ - Lâng Lâng - Thơ mới hiện đại VN - Jan 23, 2011
Tiếng Thơ Quí Đông - Thơ mới hiện đại VN - Jan 14, 2011
Xuân Với Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 13, 2011
Tiếng Thơ Lại Gặp Trà Ngon - Đường thi Việt Nam - Jan 11, 2011
Tiếng Thơ......Về nguồn - Đường thi Việt Nam - Jan 10, 2011
Cát Lan - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2011
Hồi Hương Ngẫu Thư - Thơ dịch - Jan 10, 2011
Chợt Tỉnh - Đường thi Việt Nam - Jan 07, 2011