Aug 07, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Trà..."ngon..không ngon"
Diệu Tri * đăng lúc 04:27:44 PM, Jan 25, 2011 * Số lần xem: 1115
Hình ảnh
#1

Độ lượng chưa vừa,đúng,
Trà ngon thành chẳng ngon.
Hay dở mình tự biết,
Ngoài ra còn khách quan...
....
Người quân tử "cố cùng"
Kẻ tiểu nhân"..lạm hỷ"
Luôn tự tại ung dung,
Chân tâm khi thấy lại,
Chẳng còn "ngon , không ngon.


Diệu Tri 24-01-2011

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.