Aug 05, 2020

Thơ dịch

Khách Đến
Diệu Tri * đăng lúc 09:36:58 PM, Aug 24, 2011 * Số lần xem: 1104
Hình ảnh
#1

Khách Đến

vctd b53
客至
舍南舍北皆春水
但見群鷗日日來
花徑不曾缘客掃
蓬門今始為君開
盤餐巿遠無兼味
樽酒家貧只舊醅
肯與隣翁相對飮
隔 籬呼取盡餘盃
杜甫Nguyên tac Đỗ Phủ
Đường Thi Giám Thưởng Từ Điển trang 519

Thơ dịch TTS LNL
Thơ Đường Trần Trọng San tr 293
Đường Thi Tuyển Dịch Lê Nguyễn Lưu tr 677


Phiên âm


KHACH CHÍ


Xá nam xá bắc giai xuân thuỷ,
Đản kiến quần âu nhật nhật lai.
Hoa kính bất tằng duyên khách tảo.
Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
Bàn xan thị viễn vô kiêm vị,
Tôn tữu gia bần chỉ cựu phôi.
Khẳng dữ lân ông tương đối ẩm,
Cách ly hô thủ tận dư bôi.
Đỗ Phủ


Dịch thơ


KHÁCH ĐẾN


Bắc nam đôi ngã nước xuân đầy,
Chỉ thấy đàn âu ngày lại ngày
Chẳng quét đường hoa mời khách trước,
Mở then cửa cỏ đón người nay.
Chợ xa cơm nước đơn sơ dọn,
Nhà khó rượu phôi mộc mạc bày.
Ừ được láng giềng cùng đối ẩm,
Cách rào đòi cạn chén thừa ngay.


Diệu Tri dtprm 24-08-2011

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.