Aug 05, 2020

Đường thi Việt Nam

Ta Bà Khổ
Diệu Tri * đăng lúc 04:14:34 PM, Apr 18, 2011 * Số lần xem: 1381
Hình ảnh
#1

Trời cao thăm thẳm một màu xanh,
Khổ ải tránh đâu khỏi phận mình.
Non nước quốc thù hằn nỗi hận,
Gia đình duyên nợ trái ân tình.
Tài ba mưu trí thua thần thế,
Thông thái hào hùng kém lợi danh.
Giàu mạnh nghèo hèn không tránh khởi,
Cuộc đời sao cứ mãi đành hanh..


Diệu Tr ttmxdtprm 17-04-2011

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Ta Bà Khổ [thay bài đã đaăng]
hoangdieutri Apr 18, 2011
TA BÀ KHỔ


Trời cao thăm thẳm một màu xanh,
Khổ ải tránh đâu khỏi nổi nênh.
Non nước quốc thù hằn uất hận,
Gia đình duyên nợ trái ân tình.
Tài ba mưu trí thua thần thế,
Thông thái hào hùng kém lợi danh.
Giàu mạnh nghèo hèn không tránh khởi,
Cuộc đời sao cứ mãi đành hanh..


Diệu Tr ttmxdtprm 17-04-2011