Aug 05, 2020

Thơ dịch

Vạn Tuế Lâu Nguyen Tac Vương Xương Linh [&?-756]
Diệu Tri * đăng lúc 07:37:41 PM, Mar 07, 2011 * Số lần xem: 1250
Hình ảnh
Vạn Tuế Lầu
#1
vctđ 44

VẠN TUẾ LÂU
Vương Xương Linh [&?-756]
Trần Trọng San KIM THÁNH THÁN PHÊ BÌNH THƠ ĐƯỜNG TR 34
 
 
萬歲樓
江上 巍 巍萬歲樓
不知 涇歷幾千秋.
年年喜見山常在
日日悲看thủy獨流
猿貁何曾籬暮嶺蘆
鸕鷥空自泛寒洲
Thùy堪登望雲湮裡
向晚茫茫發旅愁
王昌齡
 
Thiếu chữ thủy và chữ thùy

Phiên âm

VẠN TUẾ LÂU
 
Giang thượng nguy nguy vạn tuế lâu,
Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu.
Niên niên hỷ kiến sơn thường tại,
Nhật nhật bi khan thủy độc lưu.
Viên dứu hà tằng ly mộ lĩnh,
Lô tư không tự phiếm hàn châu.
Thùy kham đăng nhập vân yên lý,
Hướng vãn mang mang lữ khách sầu.
 
Vương Xương Linh


Dịch thơ bài 1

LẦU VẠN TUẾ
 
Xùng xũng bên sông lầu vạn tuế
Ngàn thu dầu dãi biết bao rồi.
Năm năm mừng thấy non trơ mãi,
Buồn ngắm ngày ngày nước cứ trôi.
Vượn vẫn núi chiều vương vấn ở
Vịt còn bãi lạnh nhởn nhơ chơi.
Ai lên lên ngắm nổi trời mây khói,
Đêm xuống sầu man mác dạ người
 
Trần Trọng San

Dich thơ bài 2

LẦU VẠN TUẾ

Vạn Tuế lầu ven sông ngất trời,
Mấy ngàn thu trải biết bao đời
Năm dài vui thấy non còn đứng,
Ngày muộn buồn trông nước chảy xuôi
Bầy vượn núi chiều luôn quyến luyến,
Đàn chim bãi lạnh chẳng xa rời.
Khói mây mờ mịt ai lên ngắm,
Lữ khách chiều buông luống ngậm ngùi
 
Diệu Tri ttmxdtprm 07-03-2011

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.