Aug 05, 2020

Đường thi Việt Nam

Lệ Sử - Cảm đề Kim Lăng Hoài Cổ của Lưu Vũ Tích
Diệu Tri * đăng lúc 07:22:09 AM, Mar 12, 2011 * Số lần xem: 1560
Hình ảnh
#1
KIM LĂNG HOÀI CỔ
Lưu Vũ Tích [772-842]


金陵 懷古*
 劉禹躄錫 [772-842]   
                                                  Phiên âm
王濬*船下益州                       Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu,
金陵王氣黯然收                    Kim lăng vương khí ảm nhiên thu.
千尋鐵    沉江底                    Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để,
一片阬降出石頭                    Nhất phiến hàng phan xuất Thạch đầu.
人世幾回傷往事                    Nhân thế kỷ hồi thương vãng sự,
山刑依舊枕寒流                    Sơn hình y cựu chẩm hàn lưu.
從金四海為家日                    Tùng kim tứ hải vi gia nhật,
故縲簫簫蘆 狄秋                   Cố lũy tiêu tiêu lô địch thu


Chú thich
Kim lăng :Nam kinh.Kinh đô triều Ngô thời Tam quốc.
Vương Tuấn:Đời Tấn.Thứ sử Ích châu
 
Phỏng dịch
Ích châu Vương Tuấn bủa thuyền lầu.      Vương khí Kim lăng ngầm tóm thâu
Khóa sắt rã rời chìm vực thẳm,                   Cờ hàng ủ dột rủ thành cao.
Chuyện xua người thế còn ghi dạ,             Dòng lạnh hình non mãi gối đầu.
Bốn biển chung nhà nay kết hợp,              Tich liêu thu vọng tiếng ngàn lau.
 
Diệu Tri  vctđ dtprm 


 
  LỆ SỬ
Cảm đề Kim lăng hòai cổ của Lưu vũ Tich
 
Đông Ngô đành thất thủ,
Ngụy Tấn cũng tiêu vong.
Huynh đệ tương tàn khổ,
Non nước xót xa lòng…
….
Phương tiện quỷ thần khóc.
Cứu cánh thế nhân sầu.
Nhỡn nhơ loài thú độc,
Căm phẩn hằn  vết sâu.
 
Diệu Tri ttmxdtprm  01-03-2011

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Cố Hương Mar 12, 2011
Kg Hoàng Diệu Tri ,

Hình như chỉ cần đưa 4 chữ " Thư viện toàn cầu " vào google , rồi search
là sẽ có trang Thư viện toàn cầu , vào Diễn đàn , Vườn thơ Đường-Cổ thi ,
sẽ có vài bài thơ để coi .

Hoặc vào trang dưới đây sẽ có rất nhiều
tác giả , nhà thơ đời Đường để tham khảo

http://www.xysa.com/quantangshi/t-index.htm

Trọng kính ,
cố hương
Cám ơn
hoangdieutri Mar 11, 2011
Cám ơn Cố Hương đã gửi cho những bài thơ viết về Kim Lăng.
Đúng là bài Kim Lăng Hoài cổ còn có tựa là
"Tái Tây Sơn Hoài Cổ" trong THƠ ĐƯỜNG [trang 139] của Trần Trọng San.
Kính nhờ Cố Hương chỉ cho đường dẫn cụ thể ,đầy đủ để Diệu Tri có thể vào'" thư viện toàn cầu" nhằm đối chiếu văn bản nguyên tác Trung văn.
Rất mong Cố Hương quan tâm.
Đa tạ.
Hoàng Diệu Tri
12-03-2011
Cố Hương Mar 06, 2011
金陵懷古

潮滿冶城渚,
日斜征虜亭。
蔡洲新草綠,
幕府舊煙青。
興廢由人事,
山川空地形。
後庭花一曲,
幽怨不堪聽。

劉禹錫
卷357_26

Trang 簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷三百五十七(私人公益全文免費下載)
Bài 26


Kim Lăng hoài cổ

Triều mãn Dã Thành chử ,
Nhật tà Chinh Lỗ đình .
Thái châu tân thảo lục ,
Mạc phủ cựu yên thanh .
Hưng phế do nhân sự ,
Sơn xuyên không địa hình .
Hậu Đình Hoa nhất khúc ,
U oán bất kham thinh .

Lưu Vũ Tích

Dã Thành : di chỉ tại Nam Kinh ( Kim Lăng ) gần bến sông , ngày xưa dùng làm
nơi rèn chế đao kiếm cho nước Ngô ( Ngô câu kiếm ) .

Chinh Lỗ đình : đình do Chinh Lỗ Tướng Tạ An thời Đông Tấn lập , tại phía đông huyện Giang Ninh , tỉnh Giang Tô .

Bài này do Lưu Vũ Tích làm năm 826 ( Bảo Lịch nhị niên 寶歷二年 )khi được gọi về
triều , đi từ Hòa Châu về Lạc Dương ngang qua Kim Lăng .


Dịch :

Nhớ Kim Lăng xưa

Bến Dã Thành triều lấp
Đình Chinh Lỗ nắng tà
Cỏ xanh biếc bãi Thái
Đồn trại khói xanh xưa
Được mất do người cả
Sông núi vẫn thế thôi
Hậu Đình Hoa một khúc
U oán biết bao sầu

cố hương
Cố Hương Mar 06, 2011
Trích từ Thư Viện Toàn Cầu :

酬瑞州吳大夫夜泊湘川見寄一絕

夜泊湘川逐客心,
月明猿苦血沾襟。
湘妃舊竹痕猶淺,
從此因君染更深。

劉禹錫  
卷365_41

Thù Thụy Châu Ngô đại phu “ Dạ bạc Tương xuyên ” kiến ký nhất tuyệt .

Dạ bạc Tương xuyên trục khách tâm ,
Nguyệt minh viên khổ huyết triêm khâm .
Tương phi cựu trúc ngân do thiển ,
Tòng thử nhân quân nhiễm cánh thâm .

Lưu Vũ Tích

Đáp Ngô đại phu ở Thụy Châu bài " Dạ bạc Tương xuyên " đã gửi ,
bằng một bài tứ tuyệt

Khách đày ngủ đỗ sông Tương
Vượn kêu trăng sáng áo vương máu hồng
Trúc Tương phi nhạt đốm bông
Chờ anh nhỏ giọt lệ nồng nhuộm thêm

Phan Lang
Cố Hương Mar 05, 2011
Tiêu đề bài này hình như nhiều trang viết là :

TÂY TÁI SƠN HOÀI CỔ
西塞山懷古

簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷三百五十九(私人公益全文免費下載)
Bài 64

Nhưng không biết đúng sai thế nào

cố hương
sửa bài
hoangdieutri Mar 03, 2011
Phỏng dịch
Ích châu Vương Tuấn bủa thuyền lầu. Vương khí Kim lăng ngầm tóm thâu
Khóa sắt rã rời chìm vực thẳm, Cờ hàng ủ dột rủ thành cao.
Chuyện xua người thế còn ghi dạ, Dòng lạnh hình non mãi gối đầu.
Bốn biển chung nhà nay kết hợp, Tich liêu thu vọng tiếng ngàn lau.

Diệu Tri vctđ dtprm
Lệ Sử [ bài sửa lại,kính nhờ thay cho bài đã đăng] ]
hoangdieutri Mar 03, 2011
Phỏng dịch
Ích châu Vương Tuấn bủa thuyền lầu. Vương khí Kim lăng ảm đạm thâu
Khóa sắt rã rời chìm vực thẳm, Cờ hàng ủ dột rủ thành cao.
Chuyện xưa người thế còn ghi dạ, Dòng lạnh hình non mãi gối đầu.
Nay bốn biển qui về một cõi, Thành xưa Thu vọng tiếng lau sầu.

Diệu Tri vctđ dtprm