Aug 05, 2020

Đường thi Việt Nam

Phường Tuồng - Muôn Thuở
Diệu Tri * đăng lúc 11:14:45 AM, Apr 14, 2011 * Số lần xem: 1161
Hình ảnh
#1
PHƯỜNG TUỒNG

Gấm vóc xanh màu thắm sắc vàng,
Thùng thình áo mão dạng vua quan.
Lưng khòm tay chấp quì dâng lễ,
Phủ gót trùm đầu rặt dối gian.

Diệu Tri ttmxdtm 13-04-2011

MUÔN THUỞ

To nhỏ trống rền đàn địch nổi,
Rộn ràng khắp chốn đua chen hội.
.....Ngàn năm mây Bắc hận thù ghi,
Muôn thuở sóng đông căm phẩn dội.

Diệu Tri ttmxdtm 13-04-2011

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.