Jan 17, 2021

Đường thi Việt Nam

Băng Giá Phũ Phàng
Diệu Tri * đăng lúc 05:17:51 PM, Sep 01, 2011 * Số lần xem: 1146
BĂNG GIÁ PHŨ PHÀNG


Trời phú cho ai bệnh tiểu đường,
E dè mỹ vị với cao lương.
Béo bùi mỡ bột không tha thiết,
Cay ngọt rượu bia chẳng vấn vương
Sinh thú trần gian phai nhạt mãi,
Phượng loan chăn gối phẳng phiu thường.
Hữu tình giọt ngọc rơi ngoài động,
Băng giá phũ phàng cợt ánh dương.

Diệu Tri ttmxdtprm 30-08-2011

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.