Aug 05, 2020

Thơ dịch

Tích Vũ Võng Xuyên Trang Tác - Vương Duy [699-759]
Diệu Tri * đăng lúc 04:46:17 PM, Mar 10, 2011 * Số lần xem: 1306
Hình ảnh
#1
vctđ 48

TÍCH VŨ VÕNG XUYÊN TRANG TÁC
Nguyên tác Trung văn
Từ điển ĐƯỜNG THI GIÁM THƯỞNG trang 172
Trần Trọng San THƠ ĐƯỜNG trang 69

積雨輞川莊作
王維 [699-759]
唐詩鑑賞詞典[172]

積雨空林煙火遲
蒸藜炊黍向東菑*1
漠漠水田飛白鷺
陰陰夏*2夏囀黃鸝
山中習靜觀朝槿*3
松下清齋折露葵
野老與人爭席罷
海鷗何事更相疑

Ghi chú
1*菑 TTS phiên âm “ti” .Tự điển Trần văn Chánh và Thiều Chửu phiên âm :“truy”
Có 2 nghĩa 1: ruộng mới vỡ cấy được 1 năm 2::Cỏ mọc um tùm.
2*夏hạ là cây hạ
3*槿cận là cây dâm bụt,ra hoa vào mùa hạ và mùa thu.Sớm nở tối tàn,tượng trưng cho cuộc đời vô thường.


Phiên âm


TÍCH VŨ VÕNG XUYÊN TRANG TÁC


Tích vũ không lâm yên hỏa trì,
Chưng lê xuy thử hướng đông truy..
Mạc mạc thủy điền phi bạch lộ
Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly.
Sơn trung tập tĩnh quan triêu cận,
Tùng hạ thanh trai chiết lộ qui.
Dã lão dữ nhân tranh tịch bãi,
Hải âu hà sự cánh tương nghi.

Vương Duy

Dịch thơ


LÀM LÚC MƯA NHIỀU Ở VÕNG XUYÊN TRANG

Mưa nhiều lửa chậm rừng buồn hiu,
Cơm nếp canh lê nấu xách theo.
Ruộng nước mênh mông cò trắng lượn
Chòm cây mờ mịt oanh vàng kêu.
Ngồi trong núi tập thiền nhìn bụt
Dưới bóng tùng chay tịnh bẻ quì.
Mộc mạc lão không tranh chấp nữa,
Hải âu sao vẫn cứ hoài nghi

Diệu Tri vctđ 10-03-2011

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.